Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

William Shakespeare

Datum narození:   /   datum úmrtí: 23.04.1564   /   23.04.1616 

Místo narození:   /   místo úmrtí: Stratford-upon-Avon   /   Stratford 

Znamení: Býk  

 

Životopis:  

William Shakespeare, největší dramatik světové literatury, se narodil v roce 1564 v anglickém Stratfordu nad Avonou.

Velmi mladý se oženil s o osm let starší Annou Hathawayovou a v roce 1585 odešel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla.

Ke konci života se usadil ve Stratfordu, kde také v 23.4.1616 zemřel.

Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné.
Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. Do úst svých hrdinů vkládal úvahy o běžné životní skutečnosti i hluboké zamyšlení nad smyslem lidské existence.

Hrdinové jeho her jsou osoby heroické, tragické, směšné i vážné, zlí a odpuzující, žádný z nich však nepozbývá věrohodnosti. Dramatická tvorba Shakespeara přerůstá časový a společenský rámec své doby, zůstává živá a pochopitelná i dnešnímu divákovi.

Dílo Williama Shakespeara

Jeho dílo lze rozdělit do tří období. Do 1. období z let 1591 – 1600 Patří především komedie, ve kterých vítězí spravedlnost a láska. V dílech 2. období z let 1601 – 1608 si autor není jistý, zda jsou renesanční ideály uskutečnitelné, v dílech panuje pesimismus. Do 3. období od roku 1609 patří romantické hry.

Bouře (The Tempest) – 1611 – pozdně renesanční poetické drama, které vyjadřuje vztahy mýtu a umění, utopie a skutečnosti.
Koráb s neapolským králem Alfonzem ztroskotá v bouři u neznámého ostrova. Tuto bouři způsobil svojí magií ostrovní vládce Prospero. Prospero, milánský vévoda, byl před 12 lety i se svojí dcerkou Mirandou vyhoštěn svým bratrem Antoniem, který oba vydal napospas moři. Prospero s dcerou se zachránili na ostrově. Prospero se za pomoci ducha Ariela mstí Alfonzovi i Antoniovi, který králi zaprodal milánské vévodství. Své nepřátele přivádí k zoufalství a nechává je bloudit po ostrově. K soucitu s potrestanými ho přivádí duch Ariel. Prospero se zříká své kouzelné moci, nabízí nepřátelům smír a vrací se zpět do Milána.

Hamlet, kralevic dánský (Hamlet, Prince of Denmark) – 1601 – alžbětínská tragédie vyjadřující krizi jednotlivce i společenských hodnot.
Horácio, přítel Hamleta, upozorňuje kralevice na podivný úkaz. Noční stráži na hradě Elsinoru se zjevuje duch Hamletova otce, který nedávno zemřel. Hamlet se od přízraku dozvídá, že byl zavražděn bratrem, nynějším panovníkem Klaudiem, který také svedl královnu Gertrudu, se kterou se také oženil. Hamlet, chráněn předstíraným šílenstvím, se dává na cestu pomsty. Využije návštěvy herecké společnosti a inscenací dramatu o králově vraždě chce získat důkazy o Klaudiově vině. Váhá však krále, jehož svědomím hra otřásla, zákeřně zavraždit. Zavraždí však nechtěně ministra Polonia, který naslouchal za závěsem v královnině ložnici. Klaudius Hamleta posílá do Anglie, kde má být odstraněn. Místo něho jsou však popraveni dva jeho bývalí spolužáci, Klaudiánovi špehové, Rosencrantz a Guildestern. Hamletovi se podaří vrátit se zpět. Doma však zjistí, že z nešťastné lásky zešílela a utonula Ofélie. Klaudius vyšle jejího bratra Laerta, aby Hamleta zabil. V nerovném souboji, kdy Laertův meč byl otráven, Hamlet sice zvítězí, je však smrtelně zraněn. Zabije krále, je svědkem Gertudiny smrti, která náhodně vypila pohár s jedem určený pro Hamleta a zabrání Horatiovi v sebevraždě.

Král Lear (King Lear) – 1605 – vrcholná anglická pozdně renesanční tragédie s námětem z keltských pověstí.
Dávnověký anglický král Lear se rozhodl rozdělit říši mezi své tři dcery – Goneril, Regan a Kornélii – podle toho, jakými slovy dokáží vyjádřit svoji lásku k němu. Kornélie, která na rozdíl od svých dcer odpoví upřímně a prostě, si vyslouží otcovskou nenávist a kletbu. S věrným rádcem Kentem, který se jí zastal, musí opustit zemi. Tu král rozdělil mezi zbývající dvě dcery a jejich manžely – vévodu albanského (skotského) a cornwallského. Kornélie se ujímá její nápadník, francouzský král. Lear se stává pro své dvě necitelné dcery přítěží. Vyštvou ho do běsnící bouře. Zde se Lear setkává se svým vrstevníkem, hrabětem Glosterem, který prchá před egoistickým intrikánem, levobočkem Edmundem. Nyní získává král Lear představu o skutečné lidské nouzi.
Přes péči věrného šaška a Kenta, který se vrátil v převleku za sloužícího, zachvacuje Leara šílenství. Před smrtí ho zachrání Glorster. Ten je však vzápětí obviněn na základě Edmundova udání z velezrady a oslepen. Ujímá se ho jeho syn Edgar.
Leara se ujímá jeho dcera Kordélie, která v nepřítomnosti svého manžela stojí v Dovru v čele vojska. Nedokáže však vyhrát rozhodnou bitvu a je na Edmundův příkaz oběšena ve vězení. Do tábora přichází v rytířském převleku Edgar, porazí Edmunda v souboji a odhalí jeho zločiny.

Macbeth – 1606 – pozdně renesanční tragédie, dramatické ztvárnění konfliktu individualistické osobnosti s řádem světa

Othello, benátský mouřenín (Othello, the Moor of Venice) – 1604 – vrcholná renesanční tragédie, dramaticky sevřené ztvárnění historických proměn v dobovém obraze člověka.

Richard III. – 1594 – renesanční historická hra s rysy tragédie, drama o 5 jednáních psané veršem a prózou.

Romeo a Julie (Romeo and Juliet) – 1596 –renesanční milostná tragédie, hra o 5 jednáních s prologem ve formě sonetu.

Sen noci svatojánské (A Midsummer Night´s DRAM) – 1595 – renesanční poetická komedie, dramatická a divadelní syntéza různých kulturních tradic, uměleckých postupů a forem.

Sonety (Sonnets) – 1609 – sbírka anglické renesanční milostné lyriky

Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew) – 1594 – rana, zřejmě první Shakespearova komedie

Komedie plná omylů (The Comedy Of Errors)- komedie

Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing) - komedie

Kupec benátský (The Merchant Of Venice) - komedie

Jindřich VI. (Henry VI.)– historická hra

Jindřich IV. (Henry IV.) – historická hra

Julius Caesar (Julius Ceasar) – 1600, historická hra

Troilus a Cressida

Timon Athénský (Timon Of Athéna)

Antonius a Kleopatra (Antony And Cleopatra)

Veselé paničky Windsdorské (The Merry Wives Of Windsdor) – 1598

Večer tříkrálový (Twelfth Night Or, ChatYou Will) – 1600

Perikles, král tyrský (Pericles, Prince of Tyre)

Coriolanus (The Tragedy of Coriolanus) - 1607

Zimní pohádka (The Winter Taile) - 1609
Žádné komentáře