Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

Walter Scott

Datum narození:   /   datum úmrtí: 15.08.1771   /   21.09.1832 

Místo narození:   /   místo úmrtí: Edinburgh, Scotland   /   Abbotsford, Roxburg, Scotland 

Znamení: Lev  

 

Životopis:  

Walter Scott sir byl skotský básník, prozaik, romanopisec a sběratel skotských balad, představitel romantismu. Je považován za zakladatele historického románu.

Walter Scott pocházel z právnické rodiny. V mládí onemocněl dětskou obrnou a ochrnul na jednu nohu. Dětství prožil u svého dědečka na skotsko-anglickém pomezí, kde si velmi oblíbil pohádky a lidovou slovesnost. V roce 1792 absolvoval práva na edinburghské univerzitě, stal se právníkem a v letech 1806-1830 byl úředníkem nejvyššího soudu v Edinburghu. Roku 1812 se spřátelil s anglickým básníkem lordem Byronem, který svým revolučním romatismem do jisté míry ovlivnil jeho tvorbu.
Začínal jako romantický básník. Již jeho kniha z roku 1805 Píseň posledního skotského barda (The Lay of the Last Minstrel) se stala bestselerem (za 4 roky se prodalo 21 000 výtisků). Vrcholem jeho básnické tvorby je Jezerní panna (The Lady of the Lake) z roku 1810, v níž se panovník zamiluje do skotské horalky.

V roce 1814 vydal Walter Scott anonymně dílo Waverley aneb Před šedeáti lety (Waverley, or Tis Sixty Years Since), v němž se hlavní hrdina postaví na stranu skotských horalů, kteří osnovují povstání proti králi. Obrovský úspěch díla povzbudil Scotta ke psaní další historických románů. V krátkém době vydává díla Guy Mannering (1815), Starožitník (1816), Rob Roy (1817), Ivanhoe (1819) a tři řady románů, kterým dal souhrnný název Příběhy mého domácího (Tales of My Landlord). První řada obsahuje např. román Černý trpaslík 1816) a Staří smrtelníci (1816), druhá pak vrcholný Scottův román Srdce Edinburghu (1818) a ve třetí jsou zase romány Pověst o Montrosovi (1819) a Nevěsta z Lammermooru (1819). Ke konci života se tvorba Walter Scotta bohužel vyznačovala klesající uměleckou úrovní. Přesto i v této době napsal skvělé romány ako je např. Talisman (1825) nebo Kráska z Perthu (1828).

Walter Scott byl svým smýšlením konservativec, který přes silné vlivy romantismu realisticky líčíl velká historická hnutí a krize feudálního středověku a svým dílem ovlivnil celý literární svět první poloviny 19. století.

Dílo Waltera Scotta

Poezie
- Lidové zpěvy skotského pohraničí (1802-1803, Minstrelsy of the Scottish Border) – sebrané skotské balady),
- Píseň posledního skotského barda (1805, The Lay of the Last Minstrel),
- Marmion (1808),
- Jezerní panna (1810, The Lady in the Lake).

Historické romány
- Waverley (1814), autorova románová prvotina, která zachycuje povstání ve Skotsku v roce 1715 po nastoupení Jiřího I. Hannoverského. Dílo má již typické rysy autorovy tvorby: dokonalé zachycení doby, věrné zachycení historických skutečností a napínavě rozvíjený děj.
- Guy Mannering (1815).
- Staří smrtelníci (1816, Old Morality).
- Černý trpaslík (1816, The Black Dwarf).
- Starožitník (1816, The Antiquary).
- Rob Roy (1817), román zachycující život jednoho ze skotských národních hrdinů, vůdce skotských horalů Rob Roye, bojuícího proti Angličanům na počátku 18. století.
- Srdce Edinburku (1818, The Heart of Midlothian), vrcholný autorův román, jehož děj se odehrává v letech 1736-1751 a líčí dojemný příběh dvou sester, z nichž mladší je odsouzena k smrti a starší jí osobní obětavostí vyprosí u londýnského soudního dvora milost.
- Ivanhoe (1819), nejznámnější autorův román.
- Nevěsta z Lammermooru (1819, The Bride of Lammermoor), román se stal podkladem pro operu Gaetana Donizettho.
- Pověst o Montrosovi (1819, A legend of Montrose), román, jehož děj se odehrává ve Skotsku v roce 1644 za občanské války. Ústředním motivem tohoto románu je reakčně monarchistické povstání skotských horalů, které podle autorova názoru bylo již předem odsouzeno k nezdaru pro neorganisovanost a rodové nepřátelství.
- Opat (1820, The Abbot), román líčící osudy skotské královny Marie Stuartovny.
- Klášter (1820, The Monastery).
- Kenilworth (1821), román odehrávající se "v dobách staré, veselé Anglie" za panování královny Alžběty I. působí živou kresbou prostředí a dějem plným dobrodružství a napětí.
- Pirát (1821, The Pirate).
- Quentin Durward (1823), historický román odehrávající se ve Francii v době vlády Ludvíka XI. a osou jeho děje je soupeření Ludvíka XI. s burgundským vévodou Karlem.
- Talisman (1825, The Talisman), román odehrávající se v Sýrii a Palestině za třetí křížové výpravy (1189-1192), kterou vedl anglický král Richard Lví srdce.
- Woodstock (1826).
- Krasavice z Perthu (1828, The Fair Maid of Perth), román se stal podkladem pro operu George Bizeta.
- Hrabě pařížský (1832, Count Robert of Paris).

Románové kroniky
- Chirurgova dcera (1827, The Surgeon's Daughter),
- Vdova z Vysočiny (1827, The Highland Widow

Žádné komentáře