Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

Johannes Mario Simmel

Datum narození: 07.04.1924 

Místo narození: Vídeň, Rakousko 

Znamení: Beran

 

Životopis:  

Johannes Mario Simmel prožil své dětství v Rakousku a Anglii
Po válce působil jako tlumočník americké vojenské správy v Anglii, později se věnoval novinářské profesi - byl redaktorem různých novin ve Vídni a Mnichově. Od padesátých let žije ve Starnbergu v Bavorsku.

Už svým prvním románem „Mich wundert, dass ich so fröhlich bin“ z roku 1948, se zařadil mezi nejčtenější německy píšící spisovatele. Od té doby vydal téměř tři desítky „brilantních“ univerzálních románů, jak je nazvala literární kritika v nichž se osvědčil jako poutavý vypravěč, jako společenský a mravní kritik své doby, jako zasvěcený znalec nejrůznějších společenských a sociálních prostředí, která věrně a bez zábran popisuje.

Jeho společensky – kritické romány z období 50. – 60.let 20.století byly přeloženy do 26 jazyků, vydány v 35 zemích v celkovém nákladu zhruba 72 miliónů výtisků. Většina jeho děl se dočkala i filmové podoby.

Je členem rakouského PEN klubu, PEN – Centra SRN a Authors Guild of America. V roce 1991 obdržel Johannes Mario Simmel za humanistické poslání svých knih velkou literární cenu Award of Excelence udělované Society of Writers v New Yorku. Je nositelem Rakouského čestného kříže pro vědu a umění 1. třídy a medaile Hermann – Kestena PEN – Centra SRN za zvláštní zásluhy o pronásledované autory.

Mezi jeho nejvýznamnější knihy patří: Aféra Niny B., Všichni lidé bratry jsou, Láska je jen slovo, A s klauny přišly slzy, Svůj kalich hořkosti.

V jeho knihách se nejčastěji objevují postavy, které někomu líčí svůj život. Hlavní hrdinové se postupem času mění a také jejich názory a myšlení, stanou se lepšími lidmi a většinou se zde promítají jejich zážitky z 2. Světové války. Většina jeho děl je založena na skutečné události, jen jména jsou smyšlená.

Žádné komentáře