Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

Ernest Hemingway

Datum narození:   /   datum úmrtí: 21.07.1899   /   02.07.1961 

Místo narození:   /   místo úmrtí: Oak Park, Illinois, USA   /   Ketchum, Idaho, USA 

Znamení: Rak  

 

Životopis:  

Ernest Hemingway byl americký spisovatel. Je považován za čelného představitele Lost generation (Ztracené generace). Po získání základního vzdělání se stal reportérem v Cansas City Star. V první světové válce se stal dobrovolníkem italské armády. Jako reportér se zúčastnil španělské občanské války. Po válce působil jako dopisovatel, poslední roky života strávil na Kubě.

V roce 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu (zastřelil se), nezanechal po sobě žádný vysvětlující dopis, jeho smrt bývá také vysvětlována jako nehoda při čištění hlavně. Pro sebevraždu hovoří především tyto argumenty:
1. Byl velmi zkušený lovec a je u něj taková to nehoda nepravděpodobná, ne však nemožná.
2. Trpěl depresemi.
3. Jeho přátelé se shodli na pravděpodobnosti sebevraždy.

Je nositel Pulitzerovy (1953) a Nobelovy ceny (1954).

Dílo Ernesta Hemingwaye:

Hemingway byl velmi ovlivněn válkou, vyhledával nebezpečí, měl zálibu v nebezpečných sportech (býčí zápasy) a v lovu.

Ve svých povídkách hledal pravdu o člověku v mezní situaci, proto své hrdiny stavěl do nebezpečí, kde pak prokazovali čest a odvahu. Styl jeho psaní je samozřejmě přizpůsoben této literatuře: je úsečný, zbavený všeho nadbytečného, jeho díla nemají žádné citové zabarvení, často píše pouze dialog bez dalších komentářů – tzv. objektivní vypravěčství. Počítá s podtextem. Většina jeho děl byla inspirována osobními zážitky. Postavy jeho děl jsou často muži, kteří vedou nebezpečný způsob života (vojáci, rybáři, lovci, toreadoři).

Romány
Fiesta - 1926, Dílo ve kterém hlavnímu hrdinovi brání válečné zmrzačení v naplnění lásky.

Sbohem armádo - 1929 autor čerpá z vlastních válečných zkušeností:námětem je tragická láska vojáka a ošetřovatelky na konci první světové války. Válka v tomto díle je zbavená jakéhokoli nánosu idealizace.

Komu zvoní hrana - 1940, námětem k tomuto románu mu byla španělská občanská válka. Děj románu se odehrává ve 3 dnech, které prožije na straně republikánů americký dobrovolník Robert Jordan. Partyzáni chtějí vyhodit do povětří most, po kterém by nepřítel mohl dopravit posily, Jordan sice o zdaru akce pochybuje, ale podřizuje se. Most se sice podaří zničit, ale při jeho destrukci zemře Jordanův společník a Jordanovi během ústupu zlomí kůň nohu. V průběhu těchto událostí se Jordan zamiluje do dcery republikánského starosty, který byl zavražděn fašisty. Nakonci již Jordan není schopen dalšího pochodu a tak očekává smrt. Jordan představuje typického hrdinu Hemingweyových příběhů, je mužný, odhodlaný žít svobodně i v kritických situacích, blízko smrti a zla. Význam nemá jeho smrt, ale pro co zemřel. Smysl románu vyjádřil autor úvodním motem: "Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva. A proto se nikdy neodvažuj ptát komu zvoní ta hrana. Zvoní tobě."

Zelené pahorky africké – kniha o lovu v Africe

Pohyblivý svátek – vzpomínková kniha, ve které je vylíčen bohémský život umělců v Paříži

Přes řeku do stínu stromů

Novely
Smrt odpoledne

Mít a nemít

Stařec a moře – 1952, Starý kubánský rybář Santiago se po mnoha neúspěšných lovech (lovil s malým chlapcem) vydává na moře sám. Uloví obrovskou rybu - marlina tj. mečouna, se kterou zápasí dva dny, teprve poté se mu jí podaří harpunovat a přivázat k lodi. Tímto životním úlovkem je velmi vyčerpán a uvažuje, co s rybou udělá a jak se bude mít. Ale mrtvou rybu napadnou žraloci a stařec už nemá sílu rybu ubránit, a tak se vrátí pouze s kostrou své ryby. Smysl tohoto díla není v beznadějí nebo něčem takovém, ale právě naopak ukazuje, že Santiago udělal vše pro to, čeho chtěl dosáhnout, tj. vyhrál svůj boj s rybou. „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“ Toto dílo je poslední věc, kterou autor napsal.

Povídky
Tři povídky a deset básní
Za našich časů
Prvních 49 povídek
Muži bez žen

Hra
Pátá kolona – jediné drama, které Hemingway napsal. Tematicky vychází rovněž ze zkušeností ze španělské občanské války.
Žádné komentáře