Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

Daniel Defoe

Datum narození:   /   datum úmrtí: září 1660   /   24.04.1731 

Místo narození:   /   místo úmrtí: Londýn, Anglie   /   Londýn, Anglie 

Znamení: Panna  

 

Životopis:  

Daniel Defoe se narodil v r. 1661 v Londýně a zemřel tamtéž r. 1731. Původně se měl stát duchovním, a proto se v mládí učil latinu a cizí jazyky. Se studií ale sběhl a stal se obchodníkem, novinářem a politikem, byl autorem dlouhé řady knih a spisů, které však znají už jen literární historikové. Jeho Robinson Crusoe jediný přežil všechny tyto slovesné výtvory a zůstal klasickou postavou neproměnné lidské hodnoty. Zůstal důvodem, pro který neupadá v zapomenutí ani jeho tvůrce.

Daniel Defoe byl voják, novinář i pamfletista (skladatel výsměšných veršů). Jako protestant se bouřil proti katolickému králi Jakubovi a proti jeho politice, která usilovala o to, aby se Anglie stala katolickou zemí. Roku l685 se účastnil mohutného lidového povstání drobných sedláků a tkalců, vedeného vévodou Monmouthem. Po porážce tohoto povstání se musel skrývat. Již za tři roky se ale znovu přidal k armádě Viléma Oranžského, který se přeplavil z Holandska do Anglie, aby katolického krále Jakuba zbavil moci. Jakub II. prchl
do ciziny a Vilém Oranžský se stal prvním anglickým králem z rozhodnutí parlamentu.

Mladý Defoe, který se oženil s dcerou obchodníka, se vrátil k obchodu. Navázal obchodní styky a prodával své zboží i v cizině. Koráb, který převážel jeho zboží, ale v bouři ztroskotal a Defoe musel vyhlásit úpadek. Dluh, který obnášel 17.000 liber, se zavázal splatit do konce života. Protože byl odvážný, podnikavý, pracovitý a vytrvalý, zkusil štěstí v novém oboru. Zařídil výrobu cihel a tašek. Za deset roků zaplatil všechny své dluhy.

Díky zkušenostem ze své práce a upřímné snaze o zlepšení společenského života napsal Defoe roku 1697 knihu Esej o projektech, která je nejzajímavější knihou toho druhu v XVII. století. Už tenkrát, před více než třemi sty lety, v ní přemýšlel o pojištění lidí, kteří jsou v případě pracovní neschopnosti ponecháni svému osudu. Myslel i na pojištění proti požáru a na ústavy pro lidi duševně choré. Navrhoval, aby se peněžní prostředky na tyto ústavy opatřovaly pořádáním dobročinných loterií a využitím sázkařské vášně. Protože sám bez vlastní viny zkrachoval, vymýšlel opatření na ochranu nevinných dlužníků, kteří se dostávají do vězení pro dlužníky, odkud zpravidla není záchrany. Navrhoval i reformy vzdělání, jehož se mělo dostávat také dívkám, a doporučoval věnovat pozornost slovesnosti a čistotě spisovného jazyka.

Daniel Defoe se octl také na pranýři. V ostrých náboženských sporech, které vznikly po smrti krále Viléma III., napsal anonymní pamflet, který však nepochopila ani jedna z obou stran, jichž se týkal. Když byl autor odhalen, postavili jej na tři dny na náměstí s hlavou a rukama v potupné kládě. K pranýřovanému Defoeovi se však seběhly zástupy londýnského lidu a zasypaly jej květinami.

Po návratu z vězení založil noviny nazvané Přehled (Review), které po celých deset let sám řídil a většinou i sám psal.

Defoe se lišil od ostatních politiků svou lidskostí, ušlechtilými snahami svých projektů, humanismem, který vyzařoval z jeho knih.

Bylo mu bylo 60 let, když začal psát svého Robinsona.

Dílo Daniela Defoa:

Robinson Crusoe – román o synovi z kupecké rodiny, který uteče, stane se námořníkem, jeho loď ztroskotá. On jediný se zachrání, několik let žije na pustém ostrově, až ho zachránila nějaká loď. Defoe zpracoval vyprávění námořníka Selkira, román má pravdivý základ. Jedná se o první román s realistickými rysy.

Moll Flandersová

Kapitán Singleton

Paměti kavalíra

Deníku morového roku – fiktivní kronika moru v Londýně v letech 1665–1666

Poslední komentáře
29.03.2011 22:05:14: Daniel Defoe se narodil dne 16.9.1660 Daniel Defoe was born 16.9.1660