Školní stránka

Spisovatelé ze zahraničí

Alexandr Solženicyn

Datum narození: 11.12.1918 

Místo narození: Kislovodsk, Rusko 

Znamení: Střelec  

 

Životopis:  

Alexandr Solženicyn, světově proslulý ruský spisovatel, se narodil 11. prosince 1918 v Kislovodsku. Jeho díla patří mezi politickou literaturu, jsou dokumentem o represáliích, koncentračních táborech a vězeních všech sovětských dob.

Solženicyn prožil dětství a mládí v Rostově na Donu. Absolvoval Fyzikálně-matematickou fakultu Rostovské univerzity. Dálkově studoval Institut dějin filozofie a literatury v Moskvě. Od roku 1941 bojoval na frontách II. světové války, stal se velitelem dělostřelecké baterie.

V únoru 1953 byl vězněn zprvu v moskevské Ljubjance, později v kárných táborech a vězeňském výzkumném ústavu.

Od roku 1956, kdy byl propuštěn, žil ve vyhnanství v Střední Asii. Tehdy začala jeho spisovatelská dráha. Rok po propuštění byl rehabilitován, do roku 1962 byl učitelem matematiky a fyziky.

Literárním debutem Solženisyna byla novela Jeden den Ivana Děnisovice. Tato antropologická etuda se stala počátkem ruské literatury duchovního odporu.

Postoje Solženisyna vůči spisovatelské organizaci, jeho mravní neústupnost, vedly v roce 1969 k jeho vyloučení z řad organizace. Romány Rakovina a V kruhu prvním vyšly v samizdatu a byly otištěny na Západě, kde měly velký úspěch.

V roce 1970 mu byla udělena Nobelova cena, nebylo mu však dovoleno osobně si ji převzít. Politická kampaň proti Solženicynovi sílila a vyústila v únoru 1974 v jeho deportaci ze země. Žil s rodinou ve Švýcarsku, později přesídlil do USA. V roce 1994 se vrátil z emigrace zpět do Ruska.

Dílo Alexandra Solženicyna

Jeden den Ivana Děnisoviče – 1962 – etuda ze života vězně v jednom ze sovětských táborů nucených prací

Případ na stanici Krečetovka – 1963 – obžaloba těch, kdo ve své poslušnosti horlivě a slepě plní nelidské příkazy proti svým spoluobčanům

Matrionina chalupa – 1963 – sugestivní obraz zbídačené ruské vesnice a tragický úděl prosté venkovské ženy

Rakovina – 1955-67 – příběh bývalého frontového vojáka, který přijíždí do onkologického ústavu zemřít a nakonec se uzdraví

V kruhu prvním – 1955-67 – zkušenost s vyhnanstvím a pobytem v táborech nucených prací

Srpen čtrnáctého - 1971

Souostroví Gulag – 1973-75 – autor shromáždil existující doklady o utrpení vězňů, prozkoumal autentická svědectví více než 220 lidí, vydal i vlastní svědectví o prožitém utrpení a vytvořil tak ojedinělý lidský dokument o tragické zkušenosti ruského lidu 20. století

Rudé kolo – mnohosvazková epopej sestávající z knih:

Srpen čtrnáctého – 1971-83

Říjen šestnáctého – 1984

Březen sedmnáctého – 1986
Toto dílo je realizací grandiózního záměru osvětlit uzlové body ruských dějin jako zdroje vedoucí k záhubě země

Jak bychom měli uspořádat Rusko - 1990

Rusko v troskách - 1999

Lenin v Curychu - 2000

Žádné komentáře