Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Účtování mezd se zaměstnanci

Vymezení pojmu mzdy a její jednotlivé složky

Mzda  = peněžité plnění (případně materiální mzda), poskytování zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

Hrubá mzda = zahrnuje základní mzdu , příplatky, prémie a odměny, náhrady mzdy

Základní mzdy – úkolové

                            - časové

Příplatky (za práci přes čas, za práci ve svátek, v noci, ve zhoršeném pracovním prostředí)

Prémie a odměny – podmínky stanoveny v interním mzdovém předpise

Náhrada mzdy – za neodpracovaný čas (mzdy za dovolenou, státem uznané svátky)

 

Výpočet mzdy

Čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky

Částka k výplatě = ČM – ostatní srážky + nemocenské dávky

Srážky ze mzdy : a)zákonné (zdrav. 4,5 ‚ % a soc. 8 % pojištění, záloha na daň z příjmů)

                             b)ostatní (spoření, půjčky, pojištění, výživné)

 

Účtování mezd

Mzdy musí být zaúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo na které přísluší zaměstnancům odměna (mzda za svátky)

 

 

Zúčtování se zaměstnanci

Evidence mezd

  1. Podklady pro výpočet mezd

- údaje o odpracované a neodpracované době (docházkový lístek, kniha docházky), neschopenka od lékaře, žádanka o dovolenou, propustka

- údaje o platu

- údaje o dalších složkách mzdy – prémie, odměny, příplatky

- údaje o vykonané práci – úkolové lístky

- údaje o nezdanitelných částkách /prohlášení poplatníka/

- vyhotoví se SOUPISKA MEZD

  1. Zúčtovací a výplatní listina

- soupisky mezd (za měsíc, jednotliví zaměstnanci. Jednotlivé složky mzdy)

  1. Mzdový listopad

= účetní evidence (AE k účtu Zaměstnanci)

- pro každého zaměstnance na 1 rok

Obsah:

- jednotlivé složky mzdy za každý měsíc

- osobní údaje

- údaje o nezdanitelných částkách na děti

- údaje o srážkách

  1. ZP, SP

- plátcem je zaměstnavatel : a) srazí zaměstnanci ze mzdy

                                              b) platí za své zaměstnance

- poplatník je firma a zaměstnanec

- odvádí v den výplaty, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce

Žádné komentáře