Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Nákup materiálu

Nákup od jiných subjektů

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu účtují na straně MD účtu 111 (kalkulační účet – vypočítává se pořizovací cena)

 

1. DFA za materiál cena 5000,- +19% DPH      111/321          5 000,-

                                                                          343/321          1 100,-

2. DFA za přepravu materiálu 200,-5% DPH    111/321             200,-

                                                              343/321               10,-

3. Příjemka materiálu                                          112/111           5 200,-

4. Výdej do spotřeby                                          501/112           2 000,-

5. Úhrada DFA z BÜ                                          321/221           6 310,-

 

Vnitropodnikové přepravné

Aktivace – shrnutí vnitropodnikových služeb do zásob, tedy do majetku 111/622

 

Nákup materiálu z dovozu

Celní orgán vyúčtovává clo i DPH, do doby jejich zaplacení představují obojí závazek vůči celnímu orgánu, který se eviduje na účtu 379

 

Škody na zásobách materiálu

Škoda – fyzické znehodnocení majetku

 

1.VÚD – zjištěná škoda na materiálu                      2 300,-        582/112

2.Přiznaná náhrada od pojišťovny                           1 900,-        378/688

3.Výpis z BÜ – poukaz pojistné náhrady                1 900,-        221/378

 

Jestliže nebyla ke dni účetní uzávěrky potvrzena od pojišťovny pojistná náhrada, zaúčtujeme pohledávku za pojištěnou na účet 388

 

Daň z přidané hodnoty

U neplátce – má právo si při vstupu DPH dát do nákladů nebo do pořizovací ceny

 

Předmět daně – veškerá zdanitelná plnění dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, převod a využití práv z prům. a jiného vlastnictví

 

        DPH musíme vést v analytické evidenci

 

Sazba – diferencovaná

      zboží – 19 %

      služby – 5 % (v zákoně jsou uvedeny výjimky)

 

Reklamace

     uplatnění nároku odběratele vůči dodavateli, výrobci, přepravci za zjištěné vady v dodávce  

    (špatná kvalita, jiné množství…). Reklamační nároky se účtují ihned při jejich zjištění na  

    podkladě zápisu o vadách (ten se sepisuje ihned po dodávce) na účet 115

    reklamační nárok – může být uznán a vypořádán a nebo odmítnut - soud – úplné uznání,

   částečné uznání, zamítnutí

 

Možná řešení

    Dodavatel reklamaci uzná – zaplatí, dodá chybné množství, vymění….

     Dodavatel reklamaci neuzná – reklamační řízení – obchodní soud:

 

a)      Rozhodnutí v náš prospěch a vyřešení jako 1.

b)      Rozhodnutí v prospěch dodavatele – odběratel odepíše neuznávanou reklamaci do svých nákladů na účet 588

 

Př.: 1. DFA – za materiál                  2 400,-              111/321

      2. Převod na sklad                       2 280,-             112/111

      3. Reklamace (menší mn.)            120,-                315/111

      4. Úhrada DFA                            2 400               321/221

      5. Částečně zapl. rekla. č.                60,-              221/315

      6. Odpis nepřiznaného nároku         60,-              558/31

Žádné komentáře