Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Hospodářská soutěž

- účastníci hospodářské soutěže mají právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu, jsou však povinni dodržovat právně závazná pravidla.

- hospodářskou soutěž bychom mohli přirovnat k pojmu konkurence

 

a) nekalá soutěž

- upravuje obchodní zákoník

- jedná se o:

            - klamavou reklamu

            - klamavé označování zboží a služeb

            - vyvolávání nebezpečí záměny

            - parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb

            - podplácení

            - zlehčování

            - porušení obchodního tajemství

            - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

 

b) nedovolené omezování hospodářské soutěže

- je upraveno zákonem o ochraně hospodářské soutěže který zakazuje

            - dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž

            - dohody o sloučení soutěžitelů vedoucí k omezení konkurence

            - zneužití monopolního nebo dominantního postavení soutěžitelů

Žádné komentáře