Školní stránka

Gramatika

Wetter und Jahreszeit

Otázky:

1) Wie Klima bei uns?

(Jaké je u nás klima?) Bei uns ist gemässigten Klimazone

2) Welche Jahreszeitten können wir?

(Které roční období máme?) Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

3) Wann beginnen Sie nach dem Kalender?

(Kdy začíná podle kalendáře?) Der Frühling beginnt am 21.März. Der Sommer beginnt am 21.Juni. Der Herbst beginnt am 23.September. Der Winter beginnt am 21.Dezember.

4) Das Wetter im Winter, im Frühling?

(Počasí v zimě, na jaře?) Das Wetter im Frühling ist sehr veändlicher. Die Luft ist frisch und die Sonne hat schon Kraft. Im Winter die Luft ist scharf. Es friert.

5) Welche Jahreszeit haneb sie gern?

(Jaké roční období máte rádi?) Ich habe gern im Frühling, im Sommer und im Winter

 

Gramatika:

- jak tvoříme PF slabých sloves

tvoří se předponou –ge a příponou –(e) t ke slovesnému kmeni (gewartet, gekostet)

pomocné sloveso haben

 

- která slovesa používají jako pomocné sloveso sein

z.B. fahren, gehen, kommen, sinken, werden

 

- časuj PF wandern, resisen, glauben, abholen, fotografieren

wandern – er st gewandert

resisen – er ist gereist

glauben – er hat gegalubt

abholen - er hat abgeholt

fotografieren - er hat fotografiert

 

- neodlučitelné předpony sloves

be, ge, emp, ent, er, ver, zer

 

- jaký je slovosled VH s PF

podmět, pomocné sloveso, ostatní větné členy, sloveso v perfektu

 

- jaký je slovosled VV s PF

pomocné sloveso, podmět, ostatní větné členy, sloveso v perfektu

 

- která slovesa nevkládají do příčestí minulého předponu ge

jsou to slovesa s neodlučitelnou předponou

 

Věty:

Neudělal jsem pořádek ve svém pokoji.

Auch machte nicht die Ordnung in meinem Zimmer.

 

Na této stanici vystoupíme.

Auf diese Station wir aus.

 

Pracovala v obchodě a vydělávala tam dobře.

Sie arbeitet im Geschäft und sie verdiente dort gut.

 

Objednejte prosím jídlo!

Bestellt bitte ein Essen!

 

Nakoupily jsme hodně dárků.

Wir kauften  viele Geschenke ein.

Žádné komentáře