Školní stránka

Gramatika

Verkehr und Umweltschutz

Otázky:

1) Beschreiben Sie Ihren Weg zur Schule.

(Napište vaší cestu do školy.) 

2) Welche Verkehrsmittel benutz man?

(Které dopravní prostředky se používají?) das Auto, das Bus, die Metro, die Stassenbahn, der Zug, der Aeroplan, die Boot

3) Höchstgeschwindikkeiten im Ort, auf der Autobahn?

(Nejvyšší rychlost v obci a na dálnici?) Im Ort ist 50 km/h und auf der Autobahn ist 130 km/h

4) Welche vor – und Nachteile hat ein Auto?

(Jaké výhody a nevýhody má auto?)

5) Welche Folge hat der Verkehr und vier uns?

(Jaké důsledky má doprava

6) Was wissen Sie der Umweltschutz?

(Co víte o ochraně ŽP?)

7) Was ist Verkerhrstau?

(Co je dopravní zácpa?) Es ist Füllung Damm Auto in aller Balken (Je zaplnění silnice auty ve všech pruhách.)

 

Gramatika:

- jak se chová přísudkové sloveso po zájmenech viele, eigene a po číslovkách

je v množném čísle

 

- které zápory v němčině znáte

nein (ne), nicht (ne), nichts (nic), niemand (nikdo), nie (nikdy), kein (žádný)

 

- co platí o záporu v německé větě

v německé větě je vždy jen jeden zápor

 

- kdy použijeme v kladné odpovědi doch a kdy ja

doch – záporná otázky (Hast du kein Geld?)

ja – kladná otázka (Hast du Geld?)

 

Věty:

Dnes je tu mnoho lidí.

Heute sind hier viele Leute.

 

Tam čeká několik dětí.

Dort warten wenig Kinder.

 

6 obrázků bylo zvlášť hezkých.

Sechs Bilden waren besonders schönes.

 

Nikdo o tom nic nevěděl.

Niemand wusste dovon mehr.

 

Nedělejte si už starosti. (mehr)

Macht euch schon mehr Sorgen.


Tak to nebylo.

So das war nicht.

 

Ona ještě nic neuměla.

Sie konnte nichts noch.

Žádné komentáře