Školní stránka

Gramatika

Unser Haus, unsere Wohnung

Gramatika:

Zájmena přivlastňovací v základních tvarech (mužský, ženský, střední, množné)

MEIN – tvůj            UNSER – náš          1. pád      -          -E        -           -E

DEIN – tvůj            EUER – váš             2. pád     -ES      -ER      -ES      -ER

SEIN – jeho             IHR – jejich            3. pád     -EM     -ER      -EM     -EN

IHR – její             IHR – Váš                  4. pád      -EN     -E         -           -E

SEIN – jeho

 

Jak skloňujeme zájmena přivlastňovací

Skloňují se v jednotném čísle jako neurčitý člen ein a v množném čísle jako určitý člen die.

 

Co nahrazuje zájmena přivlastňovací

 

 

Co víš o zájmeně svůj

V němčině se vyjadřuje přivlastňovacím zájmenem příslušného podmětu

např. Ich warte auf meinen Freund. (Čekám na svého přítele.)

 

 

Věty:

Dělej dobře dobře své úkoly!

Mach gut deine Afgaben!

 

Nikdy nezapomenu na své rodiče.

Ich vergesse nie meine Eltern.

 

Copak říkal tvůj bratr? (PF)

Was hat denn dein Bruder gesagt?

 

V 7 hodin jsme šli k jejich přátelům. (PF)

Um 7 Uhr sind wir zu ihren Freunden gegangen.

 

Jak dlouho studovali vaši synové v Lipsku? (PF)

Wie lange haben ihre Sohne im Liepzig studiert?

Poslední komentáře
05.05.2009 16:58:03: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}