Školní stránka

Gramatika

Sport

Otázky:

1) Welche Rolle spielt der Sport von ihrem Leben?

(Jakou roli hraje sport ve vašem životě?) Sport von ihrem Leben spielt grosse Rolle. Sport hilft unserer Gesundheit und hilft uns gute Laune und Figur zu haben.

2) Welche Sportart ist viel sie die schönste?

(Který druh sportu se vám nejvíce líbí?) Kunstlaufen, weil fahre ich gern auf der Rollschuhe.

3) Machen sie frühsport?

(Děláte ranní sport?) Nein.

4) Nennen sie verschiedene Sport Disciplinen.

(Jmenujte různé sportovní disciplíny?) Skilauf, Kunstlauf, Fussbal, Handball, Voleyball usw.

 

Gramatika:

- jaký pořádek slov má VV

spojka, sloveso, podmět, ostatní větné členy

 

- jaký slovní druh uvozuje VV

 

- jaký slovosled má VH po VV

podmět, sloveso, ostatní větné členy

 

 

Věty:

Myslím, že dnes večer nepřijde.

Ich denke, dass er heute Abend nicht kommt.

 

Protože nemohl jít s námi, šli jsme sami. (PT)

Weil konnte er nicht mit uns gehen, gingen wir allein.

 

Je to opravdu tak, jak říkala. (PT)

Das ist so wirklich, wie sie sagte.

 

Chtěla jsem, aby mi dobře rozuměl.

Ich will, zu verstehetst du mir gut.

 

Prosím pana Štajna, aby to u mne obstaral.

Ich bitte Mann Štajn, dass er das aus mir besorgt.
Žádné komentáře