Školní stránka

Gramatika

Meine Familie

Gramatika:

- časování sloves (wohnen, arbeiten) a rozkazovací způsob

- písemně grüssen

 

 

Otázky:

a) Jak je velká vaše rodina?

b) Co dělají vaši rodiče a vaši sourozenci?

c) Jaké mají povolání?

d) Sagen sie etwas von sich selbst?

e) Wo wohnen Sie – haben sie Familienhaus

        - wohnen sie Miet Haus (nájemní byt)

 

 

Věty:

Nezapomeň pozdravovat strýce.

Vergisst nicht den Onkel gegrüssen.

 

Nemohl pracovat, protože byl nemocný.

Er konnte nicht arbeiten, weil er war krank.

 

Prodavač ukazoval v obchodě zboží zákazníkovi.

Verkäufer zeigte im Geschäft eine Ware dem Kunden.

 

Při cestování můžeme dobře poznat cizí zem a její řeč.

Bei dem Reisen kann man gut die Sprache und das Land können lernen.

 

Čtvrt hodiny před začátkem představení se už neprodávají lístky.

Viertel Stunde vor dem Begin der Vorstellung verkauft man keine Karte mehr.

Žádné komentáře