Školní stránka

Gramatika

Im Theater

Otázky:

1) Wo besorgen Sie Karten wenn Sie ins Theater gehen wollen?

(Kde si obstaráte lístky, když chcete jít do divadla?)

2) Wo sitzen Sie amliebsten?

(Kde sedíš nejraději?)

3) Wenn waran Sie das letztenmall im Theater?

(Kdy jste byly naposledy v divadle?)

4) Wo bedeutet festliche gekleidet sein.

(Co znamená být slavnostně oblečen?)

 

Gramatika:

Způsobová slovesa (přítomný čas, préteritum, perfektum)

Přítomný čas

dürfen

ich darf

du darfst

er, sie, es darf

wir dürfen

ihr dürft

sie dürfen

 

können

ich kann

du kannst

er, sie, es kann

wir können

ihr könnt

sie können

 

mögen

ich mag

du magst

er, sie, es mag

wir mögen

ihr mögt

sie mögen


müssen

ich muss

du musst

er, sie, es muss

wir müssen

ihr müsst

sie müssen

 

sollen

ich soll

du sollst

er, sie, es soll

wir sollen

ihr sollt

sie sollen

 

wollen

ich will

du willst

er, sie, es will

wir wollen

ihr wollt

sie wollen

wissen

ich weiss

du weisst

er, sie, es weiss

wir wissen

ihr wisst

sie wissen


 

Préteritum

dürfen

ich durfte

du durfst

er, sie, es durfte

wir dürften

ihr dürftet

sie dürften

 

können

ich konnte

du konntest

er, sie, es konnte

wir konnten

ihr konntet

sie konnten

 

mögen

ich mochte

du mochtest

er, sie, es mochte

wir mochten

ihr mochtet

sie mochten


 

müssen

ich musste

du musstes

er, sie, es musste

wir müssten

ihr müsstet

sie müssten

 

sollen

ich sollte

du solltest

er, sie, es sollte

wir sollten

ihr solltet

sie sollten

 

wollen

ich wollte

du wolltest

er, sie, es wollte

wir wollten

ihr wolltet

sie wollten


wissen

ich wusste

du wusstest

er, sie, es wusste

wir wussten

ihr wusstet

sie wussten

 

Perfektum

dürfen

ich habe gedurft

du hast gedurft

er, sie, es hat gedurft

wir haben gedurft

ihr habt gedurft

sie haben gedurft

 

können

ich habe gekonnt

du hast gekonnt

er, sie, es hat gekonnt

wir haben gekonnt

ihr habt gekonnt

sie haben gekonnt

 

mögen

ich habe gemocht

du hast gemocht

er, sie, es hat gemocht

wir haben gemocht

ihr habt gemocht

sie haben gemocht


müssen

ich habe gemusst

du hast gemusst

er, sie, es hat gemusst

wir haben gemusst

ihr habt gemusst

sie haben gemusst

 

sollen

ich habe gesollt

du hast gesollt

er, sie, es hat gesollt

wir haben gesollt

ihr habt gesollt

sie haben gesollt

 

wollen

ich habe gewollt

du hast gewollt

er, sie, es hat gewollt

wir haben gewollt

ihr habt gewollt

sie haben gewollt


wissen

ich habe gewusst

du hast gewusst

er, sie, es hat gewusst

wir haben gewusst

ihr habt gewusst

sie haben gewusst

 

Věty:

To je škoda, že si nemohl jít s námi.

Das ist schade, dass du mit uns gehen konntest.

 

Nevěděli jsme, že Ivan tolik pije.

Wir wussten nicht, dass Ivan so viel trinkt.

 

Nemohl jsem v Praze najít pěkný byt.

Ich konnte in der Prag keine schöne Wohnung finden.

 

Ten vlak má být v Berlíně v 7 hodin.

Der Zug soll im Berlin um sieben Uhr.

 

Eviny děti chtěli jít do zahrady.

Evas Kinder wolten in den Garten gehen.

Žádné komentáře