Školní stránka

Gramatika

Die Sweiz

Gramatika:

- Jak překládáme vazbu es gibt  (Je, jsou, existuje (oni jsou))

- S jakým pádem se pojí (Pojí se se 4 pádem)

- Jak překládáme výraz man (Jako se)

- Vyjmenujte koncovky podstatných jmen rodu ženského (in, heit, keit, schaft, ung, ei, ie, ion) a středního (chen, lein)

                       

 

Otázky:

1) Wo befindet sich die Schweiz?

(Kde se nalézá Švýcarsko?)            Die Schweiz liegt am südlichen des Mitteleuropes.

2) Nehmen Sie ihre Nachbaren,

(Jaké má sousedy?)            Die Schweiz grentz am fünf Länder: BRD, Österreich, Liechtenstein, Frankreich und Italien.

3) Wieviele Einwohner hat sie?

(Kolik má obyvatel?)                    Die Schweiz hat 6,8 Mil. Einwohner.

4) Kolik kantonů má Švýcarsko?

(Kolik má kantonů?)                     Die Schweiz hat 23 Kantonen.

5) Jak se mluví ve Švýcarsku? 

(Jak se mluví ve Švýcarsku?)                 In der Schweiz spracht man: Deutsch, französisch, italienisch und rätoromanisch

 

 

 

Věty:

Dnes dávají v televizi ten film, který jsem chtěl vidět už na jaře.

Heite laufen im Fernsehen dem Film, dem ich will schon an dem Frůhling.

 

Tak se to nedá říct.

Es sagt so nicht.

 

Ve městě se nesmí rychle jezdit.

In der Stadt darf man nicht schnell fahren.

 

Máte ještě otázky?

Haben wir noch eine Fragen?

 

Je tu ještě nějaký žák?

Ist er hier noch einem Schüller?

 

Tady není nic k pití.

Hier iost nichts zu trinken.

Žádné komentáře