Školní stránka

Gramatika

Die BRD und Berlin

Otázky:

1) Wo liegt sie?

(Kde leží?) Sie liegt in Mitteleuropa.

2) Nachbaren?

(Sousedé?) Niederlande, Belgien. Luxemburg, Frankreich, Österreich, die Schweiz, die Tschechische Republik, Polen und Dänemark

3) Bundesländer?

(Spolkové země?) Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Rheiland-Pfalz, Branderburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Sachsen, Hessen, Thürigen, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern,

4) Wie spricht man in der BRD?

(Jak se mluví v BRD?) In der BRD spricht man Deutsch.

5) Oberfläche Gebirge?

(Povrch?) Die Oberfläche bilden vier Gebiete – das Tiefland, das Mittelgebirge, das Alpenvorland, die Alpen

6) Der höchste Berg?

(Nejvyšší hory?) In den Alpen ist der grösste Berg – die Zugspitze.

7) Flüssen und Seen?

(Řeky a jezera?) Die wichtigsten Flüsse sind der Rhein, die Donau, die Elbe.

8) Welche Städte in der BRD möchten sie besuchen?

(Které město by si chtěla navštívit?) Ich möchte Stadte Berlin besuchen. Ich möchte Schloss Charlottenburg ansehen.

 

Gramatika:

- věta hlavní, souřadné a slovosled přímý a nepřímý

přímý - podmět, přísudek, ostatní větné členy

nepřímý – zdůrazněné slovo, přísudek, podmět, ostatní větné členy

 

- jaký slovosled má věta hlavní

podmět, přísudek, ostatní větné členy

 

- kde stojí ve větě hlavní infinitiv

na druhém místě

 

- po kterých spojkách je slovosled přímý a po kterých nepřímý

přímý – und (a), aber (ale), oder (nebo), sondern (nýbrž, ale), denn (pak, copak, neboť)

nepřímý – deshalb (proto), sonst (jinak)

 

- kdy můžeme v souvětí v 2 VH vynechat podmět

po spojce und, oder a sondern se opakovaný podmět vynechává, začíná-li věta slovesem

 

Věty:

Musíš už jít domů, neboť je pozdě.

Du musst schon nach Hause gehen, weil es spät ist.

 

Byt byl nejenom malý, ale neměl také koupelnu.

Wohnung war nicht nur klein, sondern sie hatte auch kein Badzim.


Rychle se oblíkni, jinak půjdu bez tebe.

Du ziehst dich schnell an, sonst gehe ich ohne dich.

 

Já musím pracovat a ty ještě ležíš v posteli.

Ich muss arbeiten und du liegst noch im Bett.


V pátek nakupuji, uklízím a vařím.

Am Freitag kaufe ich ein, räume auf und kochte.
Žádné komentáře