Školní stránka

Gramatika

Der Handelsbetrieb

Otázky:

1) Was alles bildet einem Kleinhandelsheit?

(Co všechno tvoří maloobchod?)

2) Welchen ein Einrichtung gibt es im Gescháftsraum.

(Která zařízení jsou v obchodě?)

3) Gehen Sie gern einkaufen?

(Chodíte ráda nakupovat)              Ich gehe von Zeit zu Zeit gern einkaufen.

4) Einzelne Berufe im Geschäft?

(Samostatné profese v obchodě)    Verkäufer (in), Kassierer, Abteilungsleiter

 

Gramatika:

Vyjmenuj osobní zájmena ve všech pádech

1. pád   ICH                 DU                  ER                            SIE                  ES

3. pád   MIR (k mě)       DIR (k tobě)      IHM (k němu, jemu)       IHR (k ní, jí)      IHM (k

                                                                                                                                                          tomu)

4. pád   MICH (pro mě) DICH (pro tebe)  IHN (pro jeho, něho)       SIE (pro ní, jí)       ES     

                                                                                                                                                          (pro to)

 

1. pád   WIR                 IHR                    SIE                              SIE                 

3. pád   UNS (k nám)      EUCH (k vám)      IHNEN (k ním, jim)         IHNEN (k Vám) 

4. pád   UNS (pro nás)     EUCH (pro vás)    SIE (pro ně)                          SIE (pro Vás)       

 

Nahraď podstatné jméno zájmenem osobním ve větě:

Ich kaufe ihm ein Buch. – Ich kaufe es ihm.

 

Vyjmenuj všechny zápory, které znáš.

Nein (ne), nicht (ne), nichts (nic), niemand (nikdo), nie (nikdy), kein (žádný)

 

Co víš o záporu v němčině.

V němčině může mýt zápor vyjádřen jen jednou.

Nicht popírá zápor u sloves, stojí za slovesem, často až na konci věty, obvykle před popíraným příslovcem nebo přídavným jménem

Záporným zájmenem kein popíráme podstatná jména

 

Věty:

O ní nic nevím.

Ich weiss vor ihr nicht.

 

Je mi to líto.

Es tut mir leid.

 

Ji znám, ale jeho ne.

Sie kenne ich, aber ihm nicht.

 

Někdo už nic nevěděl.

Niemand wusste nichts mehr.

 

To přece nevadí

Das macht doch nichts.

 

Nemáte už žádné otázky?

Haben Sie keine Fragen mehr?

Žádné komentáře