Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Základní ekonomické pojmy

Potřeby

potřeba je pocit nedostatku který se snažíme odstranit spotřebou statků a služeb

dělíme je: 1)hmotné (jíst, oblékat, pít)

                 2)nehmotné (přátelství, vzdělání, svoboda)

 

Statek = věc – hmotný (byt, jídlo, auto)

                      nehmotný (vědomosti, dovednosti)

 

Služby = činnost cizích lidí, které uspokojují lidské potřeby

               1)věcné (opravy), osobní (osobní kadeřník, pedikúra)

               2)placené, bezplatné (informační, dárkové služby)


Spotřeba

spotřeba je proces uspokojení potřeb

dělíme je: 1)jednorázová (spotřeba jídla)

                 2)dlouhodobá (používání majetku)

                 3)konečná (nakoupený majetek pro novou spotřebu)

                 4)výrobní (výrobce vyrobí věc a prodá jí)

 

Zboží

výrobek určený ke směně

musí mít 2 hodnoty: a)směnná hodnota (ovlivněná značkou, kvalitou, velikostí)

                                 b)užitná hodnota (šicí stroj-šije)

Výroba – Činnost při které člověk přetváří přírodu ve statky

Trh – Je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou

Subjekty trhu – domácnost (N – pracovní síla, majetek            P – zboží, práce)

    firma (N – zboží, práce, služby            P – pracovní síla, majetek)

    stát (N – práce            P – pracovní síla)

Životní úroveň – u jednotlivých lidí je jiná a mění se

   - je stupeň uspokojování lidských potřeb

   - vyplývá z peněžních příjmů, cen výrobků a služeb
 

Práce – Cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

Pracovní síla – Souhrn schopností člověka konat práci

Kapitál – Peníze, které přinášejí další peníze

Valuty – Bankovky a mince jiného státu

Devize – Pohledávky znějící na cizí měnu

Devalvace – Oficiální snížení kurzu

Měna – Peněžní soustava jiného státu

Nabídka – množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat

Ø      celková (agregátní) – veškeré zboží

Ø      individuální – nabídka jednoho výrobce

Ø      dílčí – jeden druh zboží od různých výrobců

Poptávka - množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit

Makroekonomie – zabývá se ekonomikou státu

Mikroekonomie – ekonomie určité firmy, zkoumá subjekty v jednotlivých projevech


ZÁKON VZÁCNOSTI POTŘEB

Ø      je to , co nemůžeme mít kdykoli v jakémkoli množství

Ø      je to pro nás vzácné, nedostatkové

Ø      musíme s tím zacházet ekonomicky

Ø      představujeme si pod tímto omezené přírodní zdroje, nebo omezené množstv íproduktů lidské práce

Ø      omezenost přírodních zdrojů je relativní

 

TEORIE POTŘEB

      každý z nás má jiné potřeby

      potřeba je určitý pocit nedostatku, který se snažíme odstranit pomocí statku a služeb

·          potřeby hmotné (jídlo, oblečení)

·          potřeby nehmotné (přátelství, vzdělání)

Teorie potřeb nám pomáhá vysvětlit motivaci a hnací motor lidského jednání.

 

Statek = věc – hmotný (byt, jídlo, auto)

                      nehmotný (vědomosti, dovednosti)

 

Služby = činnost cizích lidí, které uspokojují lidské potřeby

               1)věcné (opravy), osobní (osobní kadeřník, pedikúra)

               2)placené, bezplatné (informační, dárkové služby)

Žádné komentáře