Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Hodnocení národního hospodářství

CENA:

Ø      zboží se směňuje v určitém poměru vyjádřené cenou

Ø      prostředníkem ceny zboží a měřítkem ceny jsou peníze

Ø      peníze mají také mnoho forem: hotové peníze, cizí měna, pohledávky, cenné papíry

Ø      peníze reprezentují určitou hodnotu, ale tato hodnota není fixní

Ø      lidé mají tendenci ohodnocovat peníze vždy o něco výše, než je jejich objektivní hodnota odpovídající množství a kvalitě zboží, jejichž směnu mají zprostředkovat. To vede k trvalému jevu znehodnocování peněz – INFLACI

Ø      Vyjímečně je inflace vystřídána DEFLACÍ – zvyšování hodnot peněz

 

INFLACE:

= zvyšování celkové cenové hladiny, statků a služeb v průběhu určitého období, v oběhu je více peněz než statků a služeb.

Rozdělení:

1.      MÍRY INFLACE

a)      mírná (plíživá)

-         je jednociferná, tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby

-         lidé nepřestávají věřit penězům, EKO běžně funguje

b)      pádivá

-         je dvojciferná,

-         lidé přestávají věřit domácí měně, preferují cizí měnu, zlato, nemovitosti

-         výkonnost EKO klesá, jsou nutné zásoby státu

c)      hyperinflace

-         je trojciferná a větší

-         ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit své funkce, lidé preferují naturální směnu, EKO systém se rozpadá

2.      PODLE PŘÍČIN

a)      tažená poptávka

-         Prvotní příčina růstu cenové hladiny je na straně poptávky (nákupy na dluh, zvyšování mezd)

-         zvýšená poptávka vyvolává růst cen nabídky

b)      tažená nabídka

-         prvotní příčina zvyšování cenové hladiny je na straně výrobců, většinou se jedná o růst nákladů na výrobu

c)      inflační spirála

-                                 zvyšují-li se ceny zboží, chtějí lidé vyšší mzdy, ty jsou ale pro firmy nákladem musí opět zvyšovat ceny

 

Zpomalení růstu cenové hladiny nazýváme desinflací nikoli deflací. Deflace znamená, že cenová hladina ve srovnání s předchozím rokem absolutně klesá míra inflace, tedy musí vyjít záporné číslo.

 

NEZAMĚSTNANOST:

Na trhu práce mohou nastat tyto situace:

Ø      rovnost nabídky a poptávky – všichni, kdo chtějí za danou mzdu pracovat, získají práci, firmy                                        nakoupí přesně tolik práce, kolik při dané mzdě poptávají

Ø      převis poptávky – poptávku představují firmy, které by koupili více práce, ale za tak nízké

 mzdy ji nemohou sehnat

Ø      převis nabídky – nabídku představují lidé, kteří nabízí svou práci, část této práce zůstává

firmami nevyužita – vzniká NEZAMĚSTNANOST

   - nezaměstnanost můžeme sledovat z pohledu jednotlivce nebo z celospolečenského pohledu

a)      Dobrovolnou

-         tvoří ji lidé, kteří o práci neusilují, (např. mají hodně peněz)

b)      Nedobrovolná

-         aktivně hledá práci

-         je evidován na UP

-         nemá zdroj fin. prostředků

-          stát se musí o tuto skupinu postarat

Typy nezaměstnanosti

1.      Frikční

-         jedná se o plynulé přecházení z jednoho zaměstnání do jiného, souvisí s životním cyklem člověka (absolvování školy, stěhování, apod.)

-         tato forma je krátkodobá

2.      Strukturální

-         útlum určitých oborů v ekonomice (odvětví v NH)

3.      Cyklická

-         Ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech, v období krize a sedla je vysoká

      nezaměstnanost

Šedá ekonomika:

- je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti (podplácení, úplatky)

 

Černá ekonomika:

- je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země (krádeže, zpronevěry)

Žádné komentáře