Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Z teorie literatury

Slovo literatura vzniklo z latiny a to tak že obsahuje slovo:

littera = písmeno

litteeral = písemné záznamy

literatura = písemnictví


1)široké pojetí literatury – veškeré písemné památky lidstva od vzniku písma

2)užší pojetí – literatura je jen část – umělecká = beletrie

 

Literaturu dělíme podle:

1)z hlediska času na literaturu starověkou, středověkou, novověkou

2)z hlediska jazyku na literaturu českou, slovenskou, …..

3)z hlediska oboru na literaturu lékařskou, psychologickou

4)funkce – a)věcná (informovat, poučit)

      b)umělecká (vyvolat pocity ve čtenáři)

 

Umělecká literatura

- je druh umění jelikož hlavním prostředkem je jazyk, skutečnost odráží v uměleckých obrazech a má ve čtenáři vyvolat pocit krásna (emoce)

- umělecké dílo může být hodnotné – je nadčasové, má výpovědní hodnotu po dlouhou dobu

                                              nehodnotovou literaturu označujeme jako kýč, už ve své době

 

Základní literární druhy

1)epika

2)lyrika

3)drama

 

1) Epika

má dějoví základ, zobrazuje příběh

er – forma = třetí osobou (autor není součástí díla)

ich – forma = já (autor se částečně ztotožňuje s hrdiny)

epické žánry: epos – rozsáhlé veršované dílo s mnoha postavami a příběhami a je typické pro

          starověk a středověk

                      román – rozsáhlý žánr, stejné= množství postav, typický pro novověk, psán

 prozaicky

                      novela – uzavřenější prozaický žánr

                      povídka – kratší próza

                      pohádka, pověst

                      bajka – próza, verš

                      romance – veršovaný útvar, nemá tragické ladění

                      balada – veršovaný, s tragickým koncem

 

2) Lyrika

základ  je nedějový, vyjadřuje pocity, prožitky, dojmy, atd.

lyrické žánry jsou většinou ve verších

Lyrické žánry: báseň – literární dílo ve verších, většinou lyrického charakteru

 elegie – báseň se smutným laděním, je to pohřební zpěv, vyjadřuje stesk

 epigram – krátká kritická báseň

 epitaf – náhrobní nápis

 hymnus – bývá zpívaná i mluvená, oslavná báseň

 sonet (znělka) – má ustálenou formu a to je 4 sloky z toho 2 sloky jsou

    obvykle 6 verši, někdy i 8 verši a 2 sloky poloviční počet

 píseň

 

3) Drama

je tvořeno promluvami jednajících postav a jejich jednáním, scénickými poznámkami

je určeno k provedení na scéně (nebo-li inscenace)

dramatické žánry: tragédie – hra se smutným koncem

      komedie – veselý průběh i dobrý konec

      tragikomedie – smutné motivy se snaží autor odlehčit, konec bývá dobrý

      činohra – slovo mluvené

      opera – pouze zpívaná

      opereta – zpívaná i mluvená

      melodram – báseň doprovázená hudbou

                            muzikál – moderní opera, fenomén 20.století
Žádné komentáře