Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Světová literatura ve 2.pol. 20.století

1) charakter doby

- studená válka od roku 1945 – soupeření mezi východem a západem; rozpoutávají se závody ve zbrojení

- na začátku 60 let se svět ocitl na pokraji jaderné války (v souvislosti s Kubánskou krizí)

- další problém je že se rozšiřuje rozdíl mezi bohatým severem a chudým jihem

- svět je ve válečných konfliktech – dekolonizace v Indočíně, Africe, Jižní Evropě

- studená válka končí v roce 1949

- 1946 vzniká OSN

- globální problémy (nemoce, chudoba, hladomor, …)

- válka změnila hodnoty lidí a postavení ženy ve společnosti –  ženy jsou samostatné, vzdělané – to ovlivnilo rodinu

 

2) charakter literatury

- téma války se prolíná celou druhou polovinou 20.století

- literaturu ovlivňuje jednak surrealismus a existencialismus (filozofický a umělecký směr, který se zabývá otázkami lidského života)

 

a) 50 – 60.léta

- civilizační poezie, která do básnického jazyka uvádí slova z odborného a vědeckého jazyka

- křesťanská a meditativní poezie

- angažované psaní – rozvíjí se v socialistických státech kde se prosazuje metoda socialistického realismu (viz. díle okruh 24)

- ve Francii vzniká tzv. nový román, který odstraňuje tradiční vyprávění příběhu a klade důraz na autentickou výpověď

- v Anglii vzniká skupina autorů ,,Rozhněvaní mladí muži“, kteří svou tvorbou revoltují proti zastaralé anglické morálce, konvencím, britskému konzervatismu a proti společnosti konzumu a blahobytu

- v USA vzniká beatnická (bítnická) generace provokují, šokují americkou společnost, odmítají také konzum, hledají svobodu v drogách a sexu a snaží se přiblížit literaturu většímu množství čtenářů (demokratizace literatury)

- vzniká absurdní drama – vypovídá o pocitech odcizenosti, osamělosti a neschopnosti komunikace člověka v současné společnosti

- prosazuje se epické drama – některé postavy komentují děj, snaží se vtáhnout diváka do děje

- neorealismus – umělecký směr, který se prosazuje zejména ve filmu, nejvíce v Itálii

- surovou formu ukazuje sociální problémy lidí

 

b) od 70.let

- postmoderní doba (postmodernismus)

- pro toto období máme ještě pojem postindustriální (po průmyslový)

- v tomto období se umění obrací k přítomnosti, k minulosti se vyjadřuje ironicky, často odmítavě

- k minulosti se vrací ve stylu retro

- znovu se používají určitá témata

- mísí se žánry

- jakoby se přestává číst, funkce knihy přebírají masová média, nejdříve televize, v současné době internet

- autor píše pro masového čtenáře, stírají se rozdíly mezi vysokou a nízkou literaturou, vkusnou a kýčovitou četbou

- v tomto období vstupuje do kultury konkurenční ekonomický zájem

- vydávají se bestsellery (nejprodávanější knihy, mohou být obsahově dobré i špatné)

- prosazuje se fantasy a scifi

- hodně vydávaná je dokumentární literatura (memoáry (paměti), dopisy, deníky)

 

3) portréty autorů

Rusko

Boris Pasternak   (1890 – 1960)

- ruský básník a prozaik

- dílo: Dorktor Živago

                - román vyšel v roce 1957 v Itálii

                - dostal za to Nobelovu cenu          

                - líčí období kolem 1. světové války v Rusku, VŘSR (1917) a období změn po roce 1917, které zasáhly zejména spisovatele a intelektuály

                - doktor Živago je přesunut na převýchovu na Sibiř

                - zároveň zachycuje příběh lásky doktora Živaga a Lary

                - v románu jsou zkomponovány básně doktora Živaga

 

Alexander Solženicyn (1918 –

- žil ve Spojených státech amerických

- získal Nobelovu cenu za literaturu

- ve svých dílech mísí dokumenty s konkrétními příběhy

- dílo: Souostroví Gulag

                - románová trilogie

                - dílo ve kterém zachycuje roky 1918 – 1956 na Sibiři, kde byly budovány koncentrační tábory, byly vybudovány k likvidaci třídního nepřítele

   - proti Stalinsky zaměřený

 

Beatnická generace

- proměnila americkou literaturu

- přispěla k liberalizaci americké literatury (znepřístupění)

- podává svědectví o době jaká byla

- je to generace, která se bouří proti tehdejší politice, proti komercializaci (kultura se stává zbožím, ztrácí hodnotu)

- představitelé: Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, W. Burroughs

- skupina mladých lidí, kteří spolu cestovali, studovali a žili nekonvenčním životem

- věnovali se hlavně poezii (byla určena převážně k přednesu; měla hovorový charakter; autoři kladli důraz na rytmus; převažoval dlouhý volný verš)

- žánry: litanie (prosebná píseň), žalozpěvy a poemy (rozsáhlá báseň)

- nechávají se inspirovat jazzovým rytmem

- své básně četly za doprovodu hudby v kavárnách, knihovnách, v 60.letech účinkují i na stadionu

- tato generace ovlivnila hnutí hippies (hnutí za mír)

 

Jack Kerouac   (1922 – 1969)         

- básník a prozaik

- své básně píše ve stylu tzv. nové americké poezie, která je ovlivněna čínskou a japonskou poezií

- vytváří tzv. lineární román, ve kterém je zrušena struktura

- romány zahrnují různá témata, často zachycuje tuláka

- dílo: Doktor Sax – román

           Na cestě

              - román o dvouch mužích, kteří hledají způsob jak žít a psát

              - byl biblí beatnické generace

Amerika

Vladimír Nabokov   (1899 – 1977)

- američan ruského původu

- dílo: Lolita

             - román

             - je označován jako postmoderrní

             - v tomto románu šokoval čtenáře i celou společnost tím, že odstranil hranice mezi světem dětí i dospělých a odstranil mýtus o nevinnosti dětství

 

Ken Kesey

- dílo: Vyhoďte ho z kola ven

              - zfilmováno jako Přelet nad kukaččím hnízdem (Miloš Forman)

              - jak člověk je manipulován mocí

              - výpověď o tom jak vnější moc se snaží aby lidé byly podřídivý, nevybočovali a ten který je individualitou je zničen

              - bezvýchodnost situace (nemá to šanci ovlivnit) 

 

Arthur Hailey  (1920 – 2004)                 

- vydával bestsellery

- dílo: Letiště – román


Eugene Ionesco  (1912 – 1994)     

- francouzský dramatik rumunského původu

- žil převážně v Paříži

- tvůrce absurdního dramatu, které je ovlivněno existencionalismem

- vytváří tzv antihry

- dílo: Plešatá herečka

                 - absurdní drama

                 - tématem je banalita života, neschopnost komunikace, prázdnota slov

           Židle

             

Atrhur Charles Clark

- Angličan

- je představitelem scifi

- dílo: Vesmírná Odyssea

 

J. R. R. Tolkien

- Angličan

- představitel fantasy literatury

- dílo: Pán prstenů

          Hobit

 

Agátha Christie

- psala detektivky

- patří k nejčtenějším světovým autorům

- postavy slečna Marplová, Hercule Poirot

Žádné komentáře