Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Středověká literatura

charakter doby

- 476-1492n.l.

- feudalismus – církev, šlechta, poddaní

- jazyk – latina

- náboženství – křesťanství

- vedle zemědělství se rozvíjí řemesla a obchod (od 12.století) - vznik měst

- 11-12.století – začínají se užívat národní jazyky

 

charakter literatury

- existuje souběžně písemnictví i folklór

- není důležitý autor

- není důležitá původnost tématu – literatura vychází z Bible, kdy zpracovává jednotlivé epizody či příběhy starého a nového zákona ( zhruba do 14-15století je většina spisů bez autora

 

Žánry středověké literatury

legenda – epický žánr, v próze nebo ve verších, vyprávění o životě a utrpení svatých (mučedníků)

eposy – rozsáhlé veršované dílo s mnoha postavami a příběhami a je typické pro starověk a středověk

písně – duchovní

motlitby

náboženské drama – 10.století, náboženské obřady

 

Nejstarší literární památky Čech

Velká Morava – 833 – 906

začíná křesťanství

861 (Vratislav pozval misi) - 863 (přichází Cyril a Metoděj – písmo hlaholice, jazyk staroslověnský)

památky

Proglas – přeložený úvod k Bibli (C+M), oni tam žádají o právo prosadit staroslověnštinu jako liturgický jazyk (jazyk náboženský)

Zakon sudmyj ljudem – (C+M), první slovanský zákoník

 

od 10.století – samostatné české knížectví – vládnou Přemyslovci

3 jazyková prostředí – 1)latina

                                    2)staroslověnština

                                     3)staročeština

Latinské památky

1)Křišťanova legenda

10.století, pojednává o životě a smrti sv. Václava a sv. Ludmily

2)Chronica boemorum (Kronika česká)

- 12.století, autor Kosmas, latinsky psané

- údaje z nejstaršího období českých dějin a jsou více méně přesné

- obsahuje nejstarší báje o vzniku českého národa (např. příchod Čechů) až po současné události (do roku 1125)

- Kosmas se narodil 1045 a zemřel 1125

 

Staročeské památky

1)legendy – Život sv. Václava

2)panonské legendy – 2legendy o životě sv. Cyrila a Metoděje

 

České památky

1)glosy – překlady

2)duchovní písně – a)Hospodine, pomiluj ny – 10.století

                               b)Svatý Václave – 12.století, funkce hymny

 

10-12.století románský styl a máme zde převažující památky rotundy a basiliky

 

Rytířská epika a dvorská lyrika

- 11 – 13.století

- od 11.století dochází k procesu laicizace (laik – bez teologického (náboženského) vzdělání)

laicizace = do literatury pronikají nenáboženská témata, autoři a zároveň národní jazyky

v oblasti epiky vznikají tzv. rytířské eposy – hlavní postavou je rytíř, který udatně a oddaně buje za svého krále a je ochoten za něho umřít

často má rytíř podobu atického hrdiny (Alexandra Velikého nebo Odysea)

příklady eposů:

1)Píseň o Rolandovi

11.století, je ve francouzštině

2)Píseň o Cidovi

12.století, španělský epos

3)Tristan a Izolda

12.století, je ve francouzštině (je to pohádka)

4)Píseň o Nibelunzích

13.století, je v němčině

5)Slovo o pluku Igorově

12.století

6)Alexandreis

konec 13.století, hovoří o Přemyslu Otakaru II, ale je převlečen za Alexandra


dvorská lyrika

- hlavní žánr – píseň (nejčastěji milostná) a taky svědčí o oddanosti rytíře ovšem k dámě

- tvoří ji zchudlí šlechtici, kteří se toulají po jednotlivých hradech a přednáší nebo zpívají svou poezii

- ve Francii – trubadúři, truvéři

  v Německu – minnesängři

- písním se říkalo Alba nebo-li Svítáníčka
Žádné komentáře