Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Starověká literatura

charakter doby

4tisíce př.n.l. - 476n.l. (zánik říše západořímské)

- otrokářský řád – svobodní, otroci

- základní forma hospodářství - zemědělství

- formují se první státy – v oblasti velkých řek s pravidelným rozvodňováním

- řeky – Eufrat a Tigris - Mezopotámie

  Nil – Egypt

  Chuan – Che – Čína

  Indus a Ganga - Indie

Středozemní moře – Řecko, Řím

 

Starověká mimoevropská literatura

1)Mezopotámská literatura

      4000 – 2000 př.n.l.

      nejstarší kultura Sumerská (Sumerové)

      klínové písmo

      psalo se na hliněné destičky

      díla: Epos o Gildamešovi – nejstarší epos

                                                  vypráví příběh sumerského vládce z města Uruk, 

                                                  který putuje za nesmrtelností

              Chamurabiho zákoník – 18 století př.n.l (oko za oko, zub za zub)

2)Egyptská literatura

      4tis.př.n.l. – 525př.n.l.

      hieroglifické písmo

      vznikají různé spisy, odborné i umělecké literatury

      dílo: Hymnus na Slunce – básnický cyklus

3)Hebrejská literatura

     tvoří spojnici mezi Evropou a Asií

     1tis.př.n.l.

     dnešní Izrael

     hebrejština a aramejština

     Bible – základní kniha Evropské literatury

                  souhrn historických, filozofických a náboženských spisů

                  Starý zákon  – napsán aramejsky a hebrejsky

                                          je to základ židovského náboženství nebo hudaismu

                                          části – Tóra (Pentateuch)

                                                     5knih Mojžíšových

                                                     báje

                                                     Skutky proroků

                                                     soubor historických spisů z dějin Izraele

                                                     Soubor svatých spisů

                  Nový zákon – je napsán řecky

                                         obsahuje křesťanské náboženství

                                         vznikal 300n.l.

                                         základem jsou příběhy o životě, utrpení a smrti Ježíše

                                         Krista (do latiny byla Bible přeložená na počátku

                                         4století, překlad se jmenuje Itala)

4) Indická literatura

    2tis.př.n.l.

    jazyk – védský (byly tím psány posvátné knihy neboli vědy, ve kterých je

                 vyjádřená představa o světě a vesmíru

    sanskrt – určen pro nižší kasty (kasta – uzavřená společenská vrstva z pevně 

                   stanovenými pravidly, které nelze překročit

    díla: Máhabharáta – epos o bratrovražedném boji

            Rámajáma

            Kamasútra

 

5) Čínská literatura

     od 2tis.př.n.l.

     znakové písmo

     díla: Kniha písní – soubor o milostných až po sociálně kritické, které

                                    zobrazují tehdejší život

             Konfucius – žil na přelomu 6 až 5 století př.n.l.

 

Starověká evropská literatura (=antická)

Literatura řecká

tvoří spojnici mezi Asii a Evropou, je základem veškeré evropské literatury

přestože Řecko bylo podrobeno Římem, řecká literatura byla zachovaná prostřednictvím spisů

3období: archaické období

               8 – 6stol.př.n.l.

               vedle sebe literatura psaná a folklór

               autoři: Homér – 8st.př.n.l.

                           Illias, Odysea – eposy (zachycují některé úseky Trojské války)

                           Ezop – 6st.př.n.l.

                                       je autorem bajek

                           Sapfó – (ostrov Lesbos)

                                        6st.př.n.l.

                           Anakreón – 6st.př.n.l.

                                              psal lyrické básně a písně

              

               attické období

               období vrcholné

               5-4st.př.n.l.

               rozvíjejí se drama a próza - vyvinulo drama bůh Dionýsos

               tragedie – Aischylos, Sofotles, Euripides

                                autor komedií, psal Aristofanes

               próza – zejména próza historická

                            Heródotós, Thukidydés

               řečnictví - Démosthenés         (filipika = )točná řeč)

              

               Helénistické období

               4stol.př.n.l. – 1st.př.n.l.

               řecká kultura a literatura se prosazuje mimo Řecko

               rozvíjí se přírodní vědy – Archimédes, Euklides

               vzniká tzv. nová komedie – Menandros

 

Římská literatura

3-2st.př.n.l. - 5st.př.n.l.

prostřednictvím překladů zachovává řeckou literaturu

3období:1)období staré – Plautus (autor komedií)

                                         3-2st.př.n.l.

              2)období klasické – rozvíjí se próza – Cicero, Caesar

                                              poezie – Ovidius, Vergilius, Horatius

              3)období postklasické – 2-5st.n.l.

                                                     filosof Seneca

                                        historik Tacitus
Žádné komentáře