Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Romantismus

- nový umělecký směr 1 pol. 19.století, je reakcí na nenaplněné ideály francouzské buržoazní revoluce, znova se vracejí předrevoluční poměry, znova se prosazuje moc peněz a lidé se proti tomu cítí bezmocní a rozčarovaní

- lidé i spisovatelé hledají únik do přírody, lásky, exotických prostředí a do historie

- někteří lidé se dostávají do konfliktu se společností, revoltují, ale jejich snaha vytvořit svět podle svých představ končí nezdarem

 

znaky literatury

- témata jsou historická – vzniká úplně nová žánr – historický román, historická povídka

- básník často splývá s hlavním hrdinou

- klade se důraz na národnost

- literatura nevzniká podle přesně daných pravidel

- často je vystavěna na kontrastech (krása – ošklivost, vznešené – grotesní, ďábelskost – andělskost, zlo – dobrota srdce)

- důležité jsou zkušenosti autora a jeho prožitky

- autor píše svou představu o světě

- začínají prolínat literární druhy a žánry (lyrika + epika = lyrickoepická povídka, báseň)

- vzniká ve Francii

- romantický hrdina často splývá s autorem

- je v rozporu s dobou ale je sám je individualitou

- bouří se proti své době, revolta končí nezdarem

- romantický hrdina je rozervaný

- romantický hrdina hledá lásku, ale zamilovává se do vdané ženy a často rozbíjí její manželství

- romantická hrdinka lásku odmítá ve jménu konvencí (pravidla)

- hrdiny jsou často lid na okraji společnosti (vrahové, padlé dívky, bývalý voják)

- romantický hrdina i hrdinka podléhají síle citu a vášně

 

Anglie

G. G. lord Bayron (1788 – 1824)

- Angličan

- básník, prozaik

- je tvůrcem lyrickoepické básně (byronská báseň, povídka)

- díla: Childe Haroldova pouť

- lyrickoepická báseň v níž hlavní hrdina který je přesycen planými zábavami odchází ze společnosti o vlasti a vydává se na cestu Evropu, obdivuje krásy přírody a vzpomíná na slavnou minulost, zejména Řecko

          Džaur, Korzár

- lyrickoepické povídky, vytváří typy revoltujících hrdinů kteří jsou v konfliktu se světem, bojují proti tyranii

- dramata: Kain – revoltující hrdina, odboj proti společnosti, společenskému řádu

 

Walter Scott (1771 – 1832)

- tvůrce historického románu, historické povídky

- dokázal vystihnout atmosféru doby, zejména atmosféru z rytířských dob, který je pro něj dobou cti a hrdinství, mravní ušlechtilosti a vlastenectví

- díla zasazuje do anglických dějin

- díla: Ivanhoe – 12.století, z období vlády Richarda Lví srdce

 - hl. postava Robin Hood

          Kenilworth – 16.století, z období královny Alžběty

          Wawrly – 18.století

 

Novalis – německý autor

  - díla: Heinrich vor Offerdingen – historický román z období středověku

 

Francouzský romantismus

Victor Hugo (1802 – 1885)

- básník, prozaik a dramatik

- tvůrce programu francouzského romantismu

- poezieLegenda věků

          - básnický cyklus ve kterém zobrazuje vývoj lidstva a důraz klade na období

svobody a je to cyklus optimistický, kdy autor věří v lepší budoucnost

- prózaChrám matky boží v Paříži

        - historický román, který se odehrává v Paříži v 15.století a je postaven na kontrastu krásy (Esmeralda) a ošklivosti (Quasimodo), lásky a zrady (Frollo)

        - zobrazuje společnost od spodiny až k šlechtě

   Ubožáci (Bídníci) (Les Miserables)

        - historický román z období francouzské buržoazní revoluce a po ní

        - hl. hrdina Jean Valjean – galejník (bývalý vězeň, který se stane podnikatelem)

x

  Javert – pronásleduje ho do skonání světa

   Devadesáttři

        - z období francouzské revoluce

        - drama: Cromwell

 

Stendhal (Standal) (1783 – 1842)

- píše romány, hrdinové jsou v konfliktu s dobou, prožívají vášnivé lásky a navenek se přizpůsobují době i prostředí (pokrytec)

- dílo: Červený a černý (Červená a černá)

              - červená – revoluce; černá - barva tmářství

  - hrdina je Julien (Živijen) Sorel, pochází z chudé rodiny a chce se stát mocným a bohatým, zřekne se svých sympatií k Napoleonovi, stává se vychovatelem v jedné rodině, svedl paní de Rénal v rodině v které byl vychovatelem, slíbil jí sňatek, ale nestačila mu a tak svedl Matildu, pak postřelil de Rénal, nakonec se dostal před soud a je popraven

          Kartouza parmská

 - román

 - podobné téma jako Červený a černý

 

Ruský romantismus

A.S.Puškin (Alexander Sergejevič) ( 1779 – 1837)

- je tvůrcem lyrickoepické povídky a vytváří typ hrdiny – zbytečný člověk (je z bohaté rodiny, nemusí pracovat a nudí se)

- zobrazuje život na vesnici i ve městě

- dílo: Kavkazský zajatec – povídky

          Cikáni – povídky

Evžen Oněgin – veršovaný román

  - typ zbytečného člověka, odchází z města na venkov a poznává rodinu Larinových mají dceru Taťánu

  - Taťána se do něj zamiluje, on lásku vyvolá ale neopětuje

 

Polský romantismus

Adam Mickiewies

- jeho dílo je úzce spojeno s osudem národa a jeho bojem za národní samostatnost

- napsal: básnická povídka

Konrád Walllenrod – příběh o litevci, který pod maskou velmistra řádu německých rytířů obětuje sebe, aby byl řád zničen a zachován národ

Pan Tadeáš – veršovaný epos o dvou znesvárečných zemanských rodinách, které usmíří láska Tadeáše a Zoška

 

Český romantismus

- v českém prostředí se romantismus plně rozvijí pouze v díle K.H.Máchy, řada dalších autorů je romantismem ovlivněna J.K.Tyl, K.J.Erben, ale svou tvorbou národně vlasteneckým cílům

Karel Hynek Mácha (1810 –1836)

- básník, prozaik

- narodil se v Praze v chudé rodině, přesto vystudoval gymnázium a práva

- chodil se svými kamarády do hospůdek, kde vedly debaty o umění

- byl členem Ochotnického divadla, kde se seznámil s krásnou Eleonora (Lori) Šomleová, podléhá svým pudům, když se měl ženit měl pohřeb

- Putoval na Bezděz a Benátky

- po studiích do Litoměřic, kde si zajistil místo právního koncipienta

- po pomoci při hašení požáru5listopadu 1836 umírá

- 1.10. se mu narodil syn Ludvíček, umřel po 2letech

- díla: psal básně, povídky, román, začínal německými verši

Máj – lyricko epická báseň, kterou si vydal v roce 1836 vlastním nákladem – v té době odsouzeno kritiky, objeveno po 22letech novou básnickou generací

epická část: zachycuje tragický příběh Viléma a Jarmily, Vilém zavraždí svůdce své milé a tím je jeho otec, je popraven a Jarmila spáchá sebevraždu

lyrické pasáže sou věnovány oslavě přírody, zamyšlení nad smrtí a tím co bude po smrti a zamyšlení nad vesmírem

- v básni jsou pasáže věnované vlasti

prózaMarinka – o chudé nemocné dívce z pražského prostředí na Františku

Pouť krkonošská – mýtické příběhy z Krkonoš

román - Kat – mělo jít o 4-dílný historický román, ale stihnul napsat jen jednu část Křivoklát z období vlády Václava IV

 Cikáni

Žádné komentáře