Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Realismus ve světové literatuře

1)charakteristika doby (2. pol. 19. století)

- je to doba relativně politicky klidná, ekonomicky je to období vzestupu a rozvoje kapitalismu, zvyšuje se životní úroveň relativně

- ve všech evropských zemí se zavádí 6 – 8letá povinná školní docházka

- doba se začíná přibližovat k tomu dnešnímu pojetí, začíná se používat parní stroj (v továrnách a v dopravě), telegraf, telefon, elektřina, film (1896), automobily

- vznikají nové společenské vědy (sociologie, psychologie (jejich prvků se používá v literatuře))

- znovu se posiluje víra v lidský rozum


2) charakteristika literatury

- je to umělecký směr, který se snaží zachytit skutečnost, skutečnost také hodnotí a kritizuje (hovoříme o kritickém realismu)

- někteří autoři detailně vystihují některé sociální jevy a hovoříme o naturalismu

znaky

- autor studuje vnitro člověka jak je člověk ovlivněn dědičností, výchovou a společenskými životními podmínkami

- hrdina je zachycen ve svém vývoji

- hrdinou je běžný člověk z určité společenské vrstvy a je představitelem společenské vrstvy – typizovaný hrdina

- je zachycena především přítomnost

- autor přistupuje k tématu objektivně, jako pozorovatel

kompozice románu je přehledná a chronologicky postupuje

- dílo má konec (příběh je něčím zakončen)

- rozvijí se především epika (próza) a dramata

- do literatury se dostává jazyk a nářečí

 

představitelé světového realismu

Charles Dickens, Honoré de Balzac, Guz (Gy) de Mauppassant, Guastave Flaubert, Lev Nikolajevič Tolstoj, F. M. Dostojevský, Anton Pavlovič Čechov, N. V. Gogol, Henrik Sienkiewiez (Šinkevič), Henrik Ibsen

 

Charles Dickens (1812 – 1870)

- anglický prozaik

- pocházel z nebohaté rodiny, otec se ocitl ve vězení pro dlužníky

- Charles se musel o sebe starat a vydělávat na živobytí

- z období svého mládí často čerpal náměty do svých románů

- věnoval se novinářské činnosti

- dílo: v jeho románech jsou hrdinové kteří se od dětství musejí probíjet životem na vlastní pěst, musí překonávat řadu překážek, řada z nich je v dospělosti úspěšná

Oliver Twist – román

David Capperfield – román

                                 - zachycen vývoj hl. hrdiny od 10let kdy po smrti otce se matka znovu provdala a nový otec ho neměl příliš rád. Po smrti matky je dán na výchovu do školy a musí se sám o sebe starat. Ožení se s aristokratkou, ta brzy umře a vezme si tu co s ní chodil původně.

Malá Dorritka – román

                          - malá dívka jejíž otec se dostal do vězení pro dlužníky, zachycuje 20let jejího života, ve kterých ona se snaží podporovat otce a zároveň se starat sama o sebe, získat vzdělání a zaměstnání, což se jí nakonec podaří a vše končí její svatbou

Nadějné vyhlídky – román

Kronika Pickwickova klubu - román

 

Honoré de Balzac   (1799 – 1850)

- francouzský autor

- ve Francii protíná časově romantismus a realismus

- pocházel z venkova, od 10let studoval v klášterní škole, měl studovat právo v Paříži, ale ve 20letech se dal na dráhu spisovatele, od 20 do 30let žil ve velmi chudých poměrech

- od svých 30let začíná být uznávaný spisovatel

- píše romány a povídky podle vnitřního plánu a ten nazývá lidská komedie, každé své dílo přepisuje až 8x

- život měl velmi rozporuplný, umírá v podstatě chudý po sňatku s kněžnou Haňskou

- dílo: - napsal 100 románů a povídek

           - zachytil společnost od nejnižší po nejvyšší vrstvy

           - některé postavy se vyvíjejí v řadě románů

           - základem lidské komedie jsou romány:

            Otec Goriot - román

                                - zpracovává příběh bohatého kupce, který provdal své 2dcery za šlechtice, provdané dcery se začnou za otce stydět (společensky), ale chodí si k němu pro peníze až ho úplně ožebračí

                               - jeho vedlejší motiv je zpracován příběh Evžena Rostignaca, který byl nejdříve chudý, ale touží po kariéře a svou bezohledností to dotáhne až na politiku        

            Ztracené iluze – vypráví příběh Lucien Rubempré (Lusie Rybampře)

                                      - pocházel z malého městečka a toužil po kariéře, k vzestupu mu pomáhá žena do které se zamiloval a ta ho odvádí do Paříže a společnosti. Ona ho v Paříži opustí a stane se z něj básník, novinář a to díky penězům a známostem.

            Lesk a bída kurtizán – zobrazuje svět peněz, vyšší společnosti, milenek, touhy po kariéře, ale končí sebevraždou Luciena

            Evženie Grandetová, Bratranec Pons, Sestřenice Běta

 

- o Honoré de Balzacovi napsal životopisný román německý spisovatel 20. století

Stefan Zweig, jmenuje se román Balzac

 

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910)

- psal povídky, romány, dramata

- pocházel ze šlechtické rodiny

- studoval v Petrohradu

- stal se důstojníkem

- účastnil se Krimské války v roce 1855

- celý život žil na svém panství v Jasné Poljaně

- věnoval se také filozofii a pedagogice

- v závěru života zastával myšlenku Petra Chalčického o tom že se nemá odporovat, dokonce šel tak daleko, že odmítá civilizaci v umění i vědu

dílo: Vojna a mír

          - rozsáhlý román (epopej), historický román z období Napoleonových válek, doba mezi bitvou u Slavkova (1805) a tažením Napoleona do Ruska v roce 1812 – napadení Moskvy a velký požár Moskvy

           - na tomto historickém pozadí zachytil osudy rodin Bolkonských (kníže Andrej) a rodiny Rostovovů (Nataša)

          - román má až dokumentární charakter, byl zpracován na základě studia materiálu

     Anna Kareninová

      - psychologický román z konce 19. století

      - osudy dvou rodin Kareninových a Levinových (žijí ve šťastném manželství)

      - ústřední je v románu tragický, milostný příběh Anny Kareninové a Vronského (hrabě)

     Vzkříšení

       - román z konce 19. století

       - zobrazuje prostředí na Sibiři v táboře nucených prací

 

Emile Zola    (1840 – 1902)

- francouzský představitel naturalismu

- zobrazuje život Francie ve 2pol. 19. století

- zachycuje až fotograficky lidské osudy zejména lidí ocitující se v sociální bídě

- velmi často zobrazuje lidi, kteří jsou zmítání svými pudy a vášněmi, které nejsou schopni rozumově usměrnit často končí tragicky

- ve svém díle zobrazil osudy lidí (z rodu Rougan – Macguart)

- díla: nejznámější romány

       Zabiják

          - zobrazuje příběh klempíře Coupeau a družky Gervaisa, který příde o práci. Začíná pít,   

Gervisa se o něho nejdříve stará, ale i ona podlehne alkoholu (byl zfilmován)

       Nana

         - Nana je prostitutka, která ovládne vyšší společnost

      Gerninal

        - je zobrazeno prostředí hornické, zobrazuje úsilí horníků vydobýt si svá práva prostřednictvím stávky

 

Ve druhé polovině 19. století vzniká i typ vědeckofantastické a detektivní literatury. Prvním autorem typu těchto okruhů je Edgar Alan Poe (1809 – 1849)

- je to americký básník a prozaik, žil neuspořádaným životem a byl ovlivněn romantismem

- vytvořil tzv. analytickou povídku v níž na základě analýzi objasní motivaci činů a pomocí logických i nelogických metod příběh rozluští

- používá poznatků vědeckých např. z psychologie a z fyziky, ale i nevědeckých např. alchymie a telepatie

díla: Vraždy v ulici Morgue – řeší zde základní zmizení dvou osamělých žen

        Zánik domu Usherů – hororový příběh

       Jáma a kyvadlo – záhady, muž se dostane do jámy až hororový příběh

 

Arthur Coonan Dogle  (1859 – 1930)

- skotský autor

- z jeho díla jsou nejznámější detektivky

- vytvořil postavu Sherlocka Holmse a jeho přítele Votsna

dílo: Pes baskervilský


Jules Verne

- francouzský romanopisec

- zakladatel vědeckofantastické literatury

- díla: Dva roky prázdnin

          Cesta kolem světa za 80 dní

          Dvacet tisíc mil pod mořem   

Žádné komentáře