Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Realismus v české literatuře v 2.pol. 19.století

- v české literatuře se plně ani ve 2 pol. 19.století realismus nerozvinul. Česká literatura totiž hraje do určité míry specifickou roli – částečně zastupuje politiku a má proto sloužit i politickým zájmům české společnosti.

- z realistických témat (témat zejména v próze) jsou proto nejčastější:

1) historie – jejím cílem je ukázat velikost a sílu národa a posilovat boj proti němcům

2) venkov – cílem je ukázat ,,zdravé jádro národa“, vztah k zemi

3) sociální tématika – cílem je ukázat problémy chudých lidí (zejména dělníků)

 

Patří sem:

Alois Jirásek, Zikmund Winter, Teréza Nováková, Josef Holeček, Jindřich Šimon Baar, Antal Stašek, Alois a Vilém Mrštíkové, Gabriela Preisová, Ladislav Stroupežnický, Jan Herben

 

Alois Jirásek  (1851 – 1930)

- psal povídky, romány a dramata

- narodil se v Hronově

- vystudoval gymnázium v Jičíně a poté historii na filosofické univerzitě v Praze

- po studiích byl profesorem dějepisu v Litomyšli a začal se věnovat také spisovatelské činnosti

- na konci 19.století se odstěhoval do Prahy a už se věnoval pouze činnosti spisovatele

- zemřel jako uznávaný i když mladou generací později kritizovaný spisovatel

- dílo - ve svém díle v podstatě celý vývoj českých dějin od mýtů až po svou současnost

         - psal hlavně romány, povídky a dramata, podklady čerpal studiem archivů a kronik

         - v jeho díle často vystupují historické postavy, používá složitou větnou stavbu, rozsáhlé popisy a charakteristiky, soustředil se na nejdůležitější body českých dějin

 

1) nejstarší období

- období mýtů (pověstí)

Staré pověsti české

 

2) období husitství (15.století)

Mezi proudy – románová trilogie, zobrazuje období před husitskými boji

Proti všem – román z období husitských bojů

3 dramata o významných postavách husitského hnutí – Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé

 

3) období pobělohorské (17.století)

Temno – román, odehrává se na počátku18.století v Praze ve Skalce u Náchoda a líčí vládu jezuitů a osudy rodiny českých bratří

Psohlavci – román z konce 17.století ve kterém je líčen boj chodů za svobodu a právo, vystupuje jako vůdce Jan Sladký Kozina (Kozina), kníže Laminger (Lomikar)

 

4) období NO

F.L.Věk – 5dílný román, v tomto románu je zachyceno období počátku NO v Praze a Dobrušce, zaměřuje se zejména na počátky českého divadla, vystupuje zde doktor V. Thám, postava Hek

Filosofická historie – zachycen konec NO, zejména rok 1848 a ukazuje jak se studenti zapojili do bojů o svobodu národa

dramatická tvorba Otec; Vojnarka – dramata ze současnosti z venkovského prostředí

         Lucerna – téma boj za svobodu, jsou v něm pohádkové postavy

 

Literatura historická a venkovská

Zikmund Winter (1846 – 1912)

- prozaik, vědec

- vystudoval historii a byl učitelem historie v Rakovníku

- zabýval se českými dějinami v 15 – 17.století a soustředil se na vývoj školství, obchodu a řemesla a kultury

- ze svých vědeckých bádání čerpal i ve svých belestrických dílech

povídky Rozina Sebranec – zachycuje osud dívky, která se nemohla dobře vdát, protože byla sebranec

    Nezbedný bakalář – příběh učitele, který se svými žáky chodí od města k městu za vzděláním, ukazuje i bakalářskou lásku k vínu

romány Mistr Kampanus

       - zachycen počátek 17,století v Praze, je to životopisný román o Janu Kampánu Vodňanském, posledním rektoru UK, zažil bitvu na Bílé Hoře, sledoval popravu 27 českých pánů a musel odevzdat insignie univerzitní (zakládací listina, znaky univerzity) novým pánům katolíkům, nakonec spáchá sebevraždu

 

Karel Václav Rais (1859 – 1926)

- po studiích gymnázia se stal učitelem na Československé vrchovině do roku 1887, v tomto roce přichází do Prahy a to už uznávaný spisovatel a i nadále učí (byl i ředitelem měšťanky)

- byl redaktorem řady spisů

. svým dílem navazuje na Vítězslava Hálka a Boženu Němcovou, ale ve svých postojích je kritičtější

- byl přesvědčen o převaze venkova nad městem

- díla: Výminkáři

              - soubor povídek, líčí osudy starých lidí, kteří přenechali majetek svým dětem

          Zapadlí vlastenci

             - román, který se odehrává v podkrkonoší a ukazuje boj českého a němekého živlu –  

organizátory českého života jsou český učitel a kněz

          Pantáta Bezoušek

             - román, ukazuje situaci kdy otec přijede za svým synem a snachou do Prahy na  

návštěvu, ale zde se nudí a nemá kam jít, chodí na vycházky za Prahu a snaží se hledat pracovité lidi

          Kalibův zločin

             - román z vesnického prostředí

   

Téreza Nováková (1853 - 1912)

- prozaička, psala i národopisné studie

- pochází z pražské německé rodiny a se svým manželem žila v Litomyšli a svá témata čerpala z této oblasti

- v národopisných studiích se věnovala např. lidovým krojům a stavbám

- v beletrii věnovala významným osobnostem východočeské oblasti

díla: Maloměstský román 

          - o osudu Zdeňky Havlíčkové (dcera Havlíčka)

       Drašar

          - o českém obrozeneckém knězi z 1.pol 19. století

       Na librově gruntě

          - odehrává se v 1.pol 19. století, vypráví příběh sedláka, který se nemohl ze sociálních důvodů (daně, robota) oženit

 

Antal Stašek  (1843 – 1931)

- byl právník

- většinu svého života prožil v Semilech

- je otcem Ivana Olbrachta

- mísí problematiku historickou, národnostní a sociální

- díla: O ševci Matoušovi a jeho přátelích

   - román o revolučním roce 1848

         Blouznivci našich hor

        V temných vírech

 - útlak českých dělníků německými továrníky na severu Čech 

Žádné komentáře