Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Próza mezi světovými válkami

1) charakter doby – období 1918 – 1939

 1 republika – 28. 10. 1918 - 30. 9. 1938 (Mnichovská dohoda – mírová sml.)

 2 republika – 1. 10. 1938 – 14. 3. 1939

 protektorát Čechy a Morava – 15. 3. 1939 – 5. 1945

- 1 republika je demokratický stát s Levicovými i Pravicovými  stranami v parlamentu

- prezident T. G. Masaryk do roku 1935

  do roku 1938 Beneš

  do roku 1945 Hácha

- ekonomicky poměrně vyspělý stát s rozvinutým průmyslem  strojírenským, textilním a zbrojařským 

- 1. pol. 30 let – hospodářská krize

 

2) charakter prózy

a) próza s válečnou tématikou

b) próza s legionářskou tématikou

c) próza s ruralistickou literaturou (venkovská literatura)

     - autoři navazují na generaci ruchovskou a lumírovskou, jde o spodobnění obyčejného venkovského člověka, jeho pracovitosti, vztahu k půdě

     - autoři: Josef Knap, František Křelina

d) katolická literatura

     - autoři se snaží najít východisko z krizového vztahu světa a morálky

     - autoři: Jaroslav Darych, Jakub Deml, Jan Čep

e) tzv. demokratická literatura

     - hledá odpovědi na otázky o smyslu lidské existence, smyslu života

     - autoři: Karel Čapek, Karel Poláček, Vl. Vančura, Ivan Olbracht, Eduard Bass, Jarmila Glazarová

f) levicová literatura

    - hl. tématem je revoluční změna společnosti, sociální problematika

    - autoři: Marie Majerová, Marie Pujmanová, Ivan Olbracht

g) psychologická literatura

     - autoři: Václav Řezáč, Jaroslav Havlíček

     - zabývají se vnitrem člověka, kde se u člověka bere zlo

h) pokleslá literatura – tzv. červená a modrá literatura

    - milostné románky – dívky; rodokapsy (dobrodružná literatura) – páni

 

Vladislav Vančura

- civilní povolání lékař, prozaik, dramatik, tvůrce filmů, novinář, psal i pro děti

- názorově levicově orientován, byl členem KSČ, ale byl vyloučen v roce 1929

- v období haidrichiády byl mezi prvními zatčen a zastřelen, v roce 1992 mu byl udělen řád

T. G. M.

- věnoval se tématům války a čerpal také často z historie

- má poměrně složitý jazyk, používá poměrně složitou větnou stavbu, archaismy (slova zastaralá), příběhy mají oslabený děj

- díla: Poleorná a válečná

 - román, válečné téma, paradox zločinu a oslavování hrdiny (válečného hrdinství)

          Rozmarné léto

 - bylo zfilmováno, humoreska, román, který ironizuje běžný měšťácký život na malém městečku, kde jsou ukazovány slavnosti

          Markéta Lazarová

 - historický román

 - zobrazuje životy dvou rodin loupeživých rytířů v Mladoboleslavském kraji z nepřátelského rodu, ta rodina je vyvražděna a rod pokračuje v dítěti Markéty

 

Za okupace napsal Obrazy z dějin národa českého – zachytil počátky dějin

 

Pro děti napsal Kubula a Kuba Kubikula

Ivan Olbracht (1882 – 1952)

- vlastní jméno Kamil Zeman

- syn spisovatele Atala Staška

- synovcem byl Pavel Tygrid

- svá studia nedokončil

- stal se novinářem a to ve Vídni a pak v Praze (1918), působil nejdříve v Právu lidu, poté v Rudém právu

- byl vyloučen v roce 1929 z KSČ

- za 2. svět. války se skrýval a po válce byl jmenován národním umělcem a zastával některé politické funkce

- jeho dílo je rozsáhlé, tématicky členité, různorodé, často čerpá ze svých zkušeností

- ve 20. letech se zajímá o lidi na kraji společnosti, zobrazuje prostředí vězení a soudních síní

- ve 30. letech zachycuje život na Zakarpatské Ukrajině

- díla: O zlých samotářích – jsou to 3 povídky o lidech na kraji společnosti

           Anna Proletářka

               - román ve stylu socialistického realizmu

               - o přeměně prosté dívky (služky) v uvědomělou revolucionářku

          Nikola Šuhaj loupežník 

               - román ve které se prolíná realita a legenda o posledním zbojníkovi, který byl zabit

               - Nikola byl reálná postava a jeho láska Eržika

               - odehrávalo se to v Koločavě

         Golet v údolí

             - soubor próz o životě židů na zakarpatské vrchovině

             - některé prózy byly zfilmovány

Tvorba pro děti

       - věnoval se jí zejména v období 2. sv. války

       - čerpá ze staroindických bajek

O mudrci Bidbajovi a jeho zvířátkách

 

K dalším autorům prózy patří: Karel Poláček, Eduard Bass (Cirkus Humberto, Klabzubova jedenáctka), Marie Majerová (Siréna, Havířská balada), Marie Pujmanová, Jaroslav Durych (katolickou literaturu psal, velmi pravicové názory prosazoval, píše historické povídky a romány, ve kterých se vrací k událostem 30leté války a osudy Albrechta z Valdštejna, napsal román Bloudění)
Žádné komentáře