Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Odraz 1.světové války v literatuře

1) charakter doby

- 1914 – 1918

- podstata: přerozdělení světa kolonií

- boj vznikl mezi trojdohodou (VB, F, R) a trojspolkem (N, R – U, Turecka, Itálie)

- zákopová válka

- přinesla z hlediska technického: chemické zbraně, letadla, lodě, ponorky

- 10 000 000 mrtvých lidí (40 % civilní obyvatelstvo)

- přídělový systém na potraviny a oblečení – pro běžné lidi

- větší množství zemřelo po válce

- 1918 španělská chřipka

- důsledky: změna hranic v Evropě (zaniká R – U vzniká ČSSR, Maď., Rak., Pol.)

            - Německo je výrazně oslabeno, přišlo o území s uhlím, nesměli mít armádu větší než 100 000 vojáků

- od roku 1917 sovětské Rusko

- v roce 1919 vzniká Společnost národů, která měla zabránit vzniku válečných konfliktů

 

2) portréty autorů

světoví autoři

Romain Rolland, E. M. Remargue, Ernest Hemingway, Henri Barbusse (Bárbis)

čeští autoři

Jaroslav Hašek, Fráňa Šrámek, Ivan Olbracht, Jaromír John, Vladislav Vančura, Rudolf Nebek, Josef Kopta

 

Romain Rolland (1866 – 1994)

- francouzský prozaik

- vystudoval historii a byl dobrým znalcem dějin hudby

- 1933 vytvořily s H. Barbussem a M. Gorgij kulturní frontu proti fašismu

- své dílo zaměřil dvěma směry:

1) psal odborné studie o významných osobnostech světových dějin (Mikelanželo)

    psal o Beethovenovi, Gándhí (indický politik)

2) psal romány: Okouzlená duše

                           - psychologický román, který se odehrává v období 1. svět. války

                           - je v něm vyložen vztah mezi matkou a synem

                          Petr a Lucie (novela)

                           - příběh tragické lásky dvou mladých lidí odehrávající se v Paříži na jaře 1918, válka je zobrazena v pozadí, ale tragicky vystoupí v okamžiku tragické smrti snoubenců, kteří jsou zavaleni v kostele po leteckém náletu

 

Erich Maria Remargue (1898 – 1970)

- německý prozaik

- studoval učitelský ústav

- 1916 narukoval se svými spolužáky na frontu

- prožitky této války ho nesmírně ovlivnily

- do roku 1931 žije

- živý se jako novinář, učitel

- 1931 odchází před fašismem do Švýcarska

- 1933 odchází do USA

- 1946 se stává americkým občanem

- celé jeho dílo je ovlivněno zkušenostmi z války, hl. téma je válka (1. i 2. sv. válka), boj proti fašismu, velké téma je přátelství

- díla: Na západní frontě klid

             - román zobrazuje válku z pozice mladých vojáků, hl. hrdinou je Paul Bäumer, který přímo ze školních lavic odchází se spolužáky rovnou na frontu a postupně umírají, hl. hrdina umírá v momentě kdy je vyhlášen mír

           Cesta z pátky

             - zobrazuje návrat vojáků z války

           Tři kamarádi

              - vypráví o třech val. veteránech, kteří začnou po válečném Německu spolu podnikat a mají např. autoservis a pořídili si závodní vůz se kterým se snaží vyhrávat

Válka se odráží ve vztazích mužů, kamarádství na život a na smrt. Je zde zachycena doba 20. let v Německu

       Černý oblak

             - zachycuje období po první sv. válce

ke 2. sv. válce se vztahuje: Jiskra života

                                               - odehrává se v koncentračním táboře a pokusy na lidech

                                           Miluj bližního svého

                                               - zachyceno tzv. běženecké téma, jde o útěky židů z Německa přes Francii do USA

                                           Noc v Lisabonu

                                               - poslední téma předešlého románu

                                           Čas žít čas umírat

- jsou zde líčeny osudy vojáků na frontě východní

 

Ernest Hemingway (1898 – 1961)

- americký prozaik a dramatik

- nositel Nobelovy ceny

- byl vzdělaný, znal evropskou literaturu

- nastoupil jako dobrovolník do 1. sv. války

- byl saniťák na italské frontě

- zážitky ho poznamenali na celý život

- žil střídavě v USA, ve Francii, Španělsku, Africe a po druhé sv. válce i na Kubě

- miloval box, býčí zápasy, lov, rybolov a alkohol

- živil se jako spisovatel a novinář

- v jeho dílech se objevují zážitky ze života, války

- zastřelil se v USA, protože trpěl depresemi

- dílo: Sbohem armádo (1929)

               - román z 1. sv. války, líčí osudy lidí v polní nemocnici za 1.sv. války, jádrem je vztah mezi lékařem a ošetřovatelkou

           Zelené pahorky Africké

               - zde zachycuje poznatky z lovu divoké zvěře

           Komu zvoní hrana

               - je ze Španělské občanské války (1936 – 1939)

               - líčí tragické osudy novináře Jordána a partizánské dívky Marie

Stařec a moře

   - novela, tématem je boj člověka se sebou, s nepřízní osudu, překonáním překážek, naděje

              - zpracováno na starém příběhu rybáře

  - Santiaga, který po marných pokusech, uloví velkou rybu, ale už nemá sílu, aby jí vytáhl do lodi, přesto se dostane do přístavu a vytáhne jenom hlavu

 

Česká literatura

Jaroslav Hašek (1883 – 1923)

- prozaik – humorista a satirik

- své postoje provádí skrz humor a zesměšňuje je

- život měl neuspořádaný

- živil se jako spisovatel a novinář

- potuloval se po¨celém R – U a byl policií evidován jako anarchista

- 1911 – založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona

- zúčastnil se 1. sv. války jako R – U voják

- zběhl k Československým legiím v Rusku přeběhl do Rudé armády

- stal se velitelem města Bugulma (přestal pít alkohol)

- 1920 přichází do Československa

- vystupuje v kabaretu Červená sedma, je stále pod policejním dozorem

- 1921 se usadil v Lipnici a píše Švejka (začal pít alkohol)

- 1910 se oženil měl syna Karla

- díla: nejvýznamnější díla

          Osudy dobrého vojáka Švejka za 1. sv. války

            - má volnou kompozici (je to román)

            - hl. postavou je voják Švejk nadšeně se hrnoucí do armády i války, který plní do puntíku příkazy svých velitelů a tím ukazuje hloupost a nesmyslnost vojenských nadřízení i války samotné

            - další postavy hospodský, filtkurátka , nadporučík Lukáš

             - dílo zůstalo nedokončeno (Karel Vaněk se snažil dokončit ale neúspěšně)

- postava Švejka se objevuje v letech 1911 – 1912

- před vznikem samostatného díla v roce 1916 – 1917

- vznikl román Dobrý voják Švejk v zajetí – kritizuje předválečné poměry v armádě a církvi

- napsal 1500 povídek a cestopisných črt

- vycházeli většinou časopisecky nebo byly vydávány souborně , např. Můj obchod se psy,

Trampoty pana Tenkráta

 

Legionářská literatura

- smyslem bylo objasnit podíl českých legií na vzniku ČSSR

- autoři: Rudolf Nebek

              Josef Kopta

Žádné komentáře