Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Literární moderna na přelomu 19. a 20.století

- moderna je souhrnné označení pro nerealistické umělecké směry přelomu 19 a 20 století, které se objevuji v literatuře ale i ve výtvarném umění a v hudbě

 

1) charakter doby

- doba ekonomického vzrůstu, ale vzniká řada krizí, řada politických bojů

- končí období pozitivizmu a racionalistických teorií, vznikají některé novoidealiztické a novoromantistické názory

- šíří se nálada pesimistická, lidé jsou skeptičtí k příštímu vývoji

- měšťácká společnost se dostává do krize

- myšlenkově toto období ovlivňují dva němečtí filozofové Arthur Sehopen hauer a Fridrich Nietzche (Niče) – byly zneužity myšlenky o vůli člověka vládnout

 

2) charakter literatury

- pocity deziluze a pesimizmus se promítají i do literatury a umělci odstupují od realistických uměleckých směrů

- jednotlivé směry se překotně (rychle) střídají, prolínají se, někdy nejsou mezi nimi zřetelné hranice

- umělec nechce sloužit společnosti, ale staví se jako mimo ni, řada z umělců žije bohémským životem

- vznikají směry dekadence, symbolismus, impresionismus

dekadence – vzniká ve Francii, znamená úpadek

- nerealistický umělecký směr, jeho cílem je vytvářet nové světy jako náhradu za nejistotu té doby

- prosazuje se v obrazech básnických náladovost, fantazie (halucinace), používají básníci efektní slovník a hledají krásu v ošklivé (báseň Zdechlina)

Charles Baudelavu (Bódler)

Arthur Rimbaud (Rembó)

Oskar Wilde

 

symbolismus – vzniká ve Francii, používá symbol jako hl. prostředek vyjádření např. oř (básnický vzlet) kříž (smrt)

symbolisté se snaží o postižení některé nitra věci

- básník nemá skutečnost pojmenovávat ale vyvolávat

- vytváří tzv. volný verš (redukce veršotvorných prvků jako je rým nebo rytmus), blíží se próze což lépe vystihuje dynamiku tohoto období

Waltt Whitman

Arthur Rimbaud

Stephane Mallarmé

 

impresionismus – vzniká ve Francii, znamená dojem, projevuje se hl. ve výtvarném umění a hudbě

- snaží se zachytit dojem z určitého okamžiku

- zachycuje okamžik a jeho neopakovatelnost

- dává přednost citům před rozumem

Paul Verlaine (Verlén) – literatura

Claude Debussy – hudba

Vincent van Gogh – výtvarnictví

Paul Guagin (gogé) – výtvarnictví

Claude Monet – výtvarnictví

Emile Monet – výtvarnictví

 

3) portréty autorů moderny

Charles Bauderaile (1821 – 1867)

- francouzský představitel dekadence a předchůdce dalších moderních se směrů

- tvořil už v 1pol. 19. století, ale jeho dílo začalo být aktuální až koncem století

- narodil se a zemřel v Paříži

- žil nevázaným způsobem života

- od mládí se věnoval literatuře

- vydával literární časopisy

zadlužil se a utratil celé dědictví po otci

- dílo: vydal několik básnických sbírek a nejznámější z nich Květy zla (1857) ; za tuto sbírku byl odsouzen za pobuřování mravnosti, je dekadentní, zabývá se postavením umělců ve společnosti,ženu, kterou miluje i nenávidí (opovrhuje),hledá krásu v ošklivém, b.b. Zdechlina

 

Paul Verlaine (1874 – 1896)

- představitel dekadence

- jeho život byl plný protikladů, sice byl úředníkem, ale od svých povinností utíkal

- přátelil se s Arthurem Dimbaudem, nakonec ho zastřelil a šel za to do vězení

- v závěru života se pokal

dílo: Sbírky - Romance beze slov

                      Moudrost – napsaná ve vězení

        - jsou to sbírky smyslnosti   

 

Arthur Rimbaud  (1854 – 1891)

- představitel symbolismu

- sice pocházel ze spořádané rodiny, ale už od mládí utíká z domova, toulá se, putuje nejdříve po Francii a později odchází a živí se jako obchodník v Etiopii – nakazil se a umírá ve Francii

- dílo: otevřeně se staví proti měšťákům a církvi a touží 

           po revoltě jeho dílo je plné fantazie, lehkosti

Sezóna v pekle

   - sbírka

   - báseň Opilý koráb

 

Tito tři pánové jsou souhrnně nazýváni jako prokletí básníci

Žádné komentáře