Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Klasicismus

=zmrazená renesance

- vzniká ve Francii v 17 – 18 století

- v 17století byla Francie absolutistický stát

- Francie byla přední mocností v Evropě

- k nám se klasicismus dostává v 2pol. 18.století

- projevil se zejména v architektuře, v české literatuře poměrně málo ( česká literatura v podstatě v té době neexistovala, bude vznikat v období národního obrození

 

znaky :

- je ovlivněn realistickou filozofií

- hlavní představitel René Descartes (slavná věta: Cogitó, ergó sum. Myslím tedy jsem) – vyzvedá rozum nad city

- proti rozmáchlosti baroka a renesanční volnosti volí střídmost rozumu a jeho umírněnost

- ideálem je vyrovnanost a podřízeni se nad osobním veřejným úkonům

- hájí soudobí společenský řád

- v umění jsou pevně stanovená pravidla a literatura se dělí na vysokou a nízkou přičemž tzv. vysoká literatura je představována hlavně tragédiemi a je určena pro vyšší vrstvy nižší literatura je představována komediemi a je určena pro nižší vrstvy

 

-klasicisní literatura se vrací k antickým a zejména řeckým autorům

žánry: kde převažuje rozumová složka – veršovaná tragédie jako soubor mravních příkazů

            didaktické básně a úvahy

            autoři: Pierre Corneille ( Pijér Kornej )

                        Jean Racine ( Žán Rasen )

                        Moliére

 

Pierre  Corneille ( 1616 – 1684 )

-francouzský dramatik

-tvůrce moderní tragedie

-hl. hrdinové nejsou zmítáni svými city, ale uznávají řád, podřizují se mu a to i na úkor svého vlastního života či štěstí

díla : drama Cid – zpracovává téma španělského rytířského eposu

   – tragedie

   – vyjádřen protiklad mezi láskou a povinností

   – Chiména miluje Rotriga, ale on v souboji zabije jejího otce a ona žádá trest

       pro Rotriga, ale na zásah s krále si Rotriga vezme, mají spolu děti a 

       v závěru Rotrigo umírá za svou vlast

Moliére (1622 – 1673)

francouzský dramatik

autor komedií

opírá se o témata z Řecka

dílo: Comedie dell arte – situační komedie


- Moliér je stejně jako Shakespeare nadčasový autor

- ukazuje sice mravy tehdejší doby, ale objevil podstatu charakterů lidí různých společenských vrstev ve všech dobách – pokrytectví, chorobná lakota, úlistnost, (přetvařuje se)

- zabývá se postavením ženy ve společnosti

- díla: Lakomec – hl. postava Harpagon

                           - je měšťan, který má velmi rád peníze a jedná s nimi jako s milovanou ženou, své děti chce provdat (dcera) a oženit (chlapec) výnosně,děti si vezmou svého vyvoleného

- hra končí smírně

         Tartuffe – o pokrytectví, úlistnosti a papouškovství

         Zdravý nemocný – satira na lékaře

Žádné komentáře