Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

České drama a divadlo mezi světovými válkami

1) charakter doby– období 1918 – 1939

 1 republika – 28. 10. 1918 - 30. 9. 1938 (Mnichovská dohoda – mírová sml.)

 2 republika – 1. 10. 1938 – 14. 3. 1939

 protektorát Čechy a Morava – 15. 3. 1939 – 5. 1945

- 1 republika je demokratický stát s Levicovými i Pravicovými stranami v parlamentu

- prezident T. G. Masaryk do roku 1935

  do roku 1938 Beneš

  do roku 1945 Hácha

- ekonomicky poměrně vyspělý stát s rozvinutým průmyslem strojírenským, textilním a zbrojařským 

- 1. pol. 30 let – hospodářská krize

 

2) vývoj v dramatické a divadelní tvorbě

    - doznívají ještě vlivy impresionismu např. v dílech Fráni Šrámka a oblíbená jsou také realistická témata např. Henrik Ibsen

- významné divadelní scény

Národní divadlo                            

divadlo na Vinohradech                     

tzv. kamenná (nemněné) nebo repertuárová divadla (široký program)          

                                                            

- vedle kamenných divadel vznikají tzv. autorská divadla, obvykle jsou to experimentární divadla, které hrají díla buď to pouze vlastních autorů a nebo experimentárně zpracovávají jiná belestristická díla, tato divadla můžeme označovat jako netradiční případně avangartní scény – Osvobozené divadlo, D 34 – 41

 

3) portréty autorů

dramatická tvorba Karla Čapka (jen dramata)

Loupežník – o hledání cesty do života

R.U.R. – poprvé bylo použito slovo robot (vymyslel J. Čapek) a robot je symbolem odličtěním lidí, kteří se mají zdokonalovat tím, že lidé budou zbaveni monotóní práce a ta bude předána robotům, ale roboti se proti lidem zbouří a nechají pouze na živu konstruktéra aby obnovil recept na výrobu robotů.

Situace vypadá beznadějně (pro lidi), ale v závěru se do sebe zamilují dva roboti, jmény Adam a Eva (symbol znovuzrození, obnovy atd.). Lidstvo je zachráněno.

Ze života hmyzu – alegorické drama, kde různé druhy hmyzu představují různé typy a vlastnosti lidí

Bílá nemoc – vydána roku 1936

                    – bílá nemoc je symbolem fašismu a lidstvo ztrácí možnost být vylíčeno, protože Dr. Galin je zabit zfarmatizovaným davem, právě v okamžiku kdy jde léčit maršála jenž měl odvolat přípravy na válku

Matka – námět vymyslela jeho manželka Olga, upozorňuje na zneužití techniky a nebezpečí války

 – matka ztrácí postupně všechny své muže a 4 syny a nejmladšího Tonyho pouští do války v okamžiku, kdy slyší, že ve vymbombardované škole zahynulo velké množství dětí

 

dramatická tvorba Fráni Šrámka

Měsíc nad řekou
            - tématem je komfortace tužeb mládí (láska, něčím být) a reality stáří (láska pominula a dokázal méně)

                        - hl. postavy Vilík Roškot a Slávka Hlubinová

 

Vítězslav Nezval

Milenci z Kiosku

Manon Lescaut

 

Jaroslav Kvapil (1868 – 1950)

- režisér, dramatik

- režíroval v Národním divadle i na Vinohradském

- dílo: libreto (slova k opeře) k opeře Rusalka

pohádkové drama – Princezna pampeliška

 

Jiří Mahen (1882 – 1939)

- brněnský autor

- psal poezii, prózu, dramata

- drama: Jánošík

              Ulička odvahy

 

František Langer (1888 – 1965)

- žil v Praze

- byl novinář, pracoval v Lidových novinách (Čapek, Bass, Poláček)

 

Avantgardní divadla

osvobozené divadlo (1925)

- jako dramatická scéna spolku Devětsil

- hráli se zde hry ovlivněné dadaismem, poetismem, futirismusem (hry Nezvala, Andrého Bretona)

- tato scéna působila v Malostranské besedě a byla určena pro malý okruh diváků

- koncem roku 1926 uvedlo studentskou hru Jiřího Voskovce  a Jana Wericha West Poccket Revue (West poket reví) –

- tato hra byla reprízována 186x – na základě úspěchu začaly tvořit další představení a ke spolupráci přizvali J. Ježka

- éra osvobozeneckého divadla trvá od roku 1927 – 1938

- osobnosti: Jiří Voskovec (1905 – 1981)

                        - herec a režisér

       Jan Werich (1905 – 1980)

- herec, autor, vlastnil divadlo, psal pohádky

       Jaroslav Ježek (1906 – 1942)

- hudební skladatel, byl těžce nemocen, byl dirigent, skládal písně, skládal svouvlastní jazzovou hudbu

- režiséři: Jindřich Hanzl, Jiří Frejka

- balet: vedl Joe Jenčík (dívky Jenčíkovi gyros)

- herci: František Filipovský, Václav Trégl, Vladimír Šmeral, Světla Svozilová

 

- tvorba OD se dělí na 2 období 

1) 1929 – 1931

- lyrizované frašky se hrají, ovlivněné dadaismem a americkou groteskou, kdy Voskovec s Werichem vystupují jako 2 klauni

Werich – vtipný člověk, mluví nespisovně, vymýšlí gegy, zemitý člověk (laskavý)

Voskovec – vystupuje v roli intelektuála, mluví spisovně, uzemňuje Wericha

- představení mají formu revue v nichž se prolíná mluvené slovo, písně a balet

- tyto revue jsou rámovány původem a závěrem, kdy Voskovec s Werichem vystupují na předscéně (před oponou) a komentují buď to tu hru a nebo ňákou situaci

 

Hry

- Westo pocket revue

- Fata morgana

- Sever proti jihu

- Golem

 

Filmy

- Pudr a benzín

- Peníze nebo život

 

2) 1932 – 1938

- forma představení zůstává stejná (revue), Voskovec s Werichem vystupují jako klauni, zůstávají forbíny

- výrazně se mění zaměření her, nejde o lyrizované hry, ale divadlo je zaměřeno proti negativním společenským jevům a to zejména proti fašismu, nebezpečí diktátorského režimu

- hry byly cenzurovány (mluvit slušně)

- v tomto období vznikají např. Caesar, Kat a blázen, Pěst na oko, Rub a líc (podle ní natočen film Svět patří nám), Těžká Barbora, Osel a stín, Hej rup

- v roce 1938 divadlo bylo zavřeno a na konci roku 1938 odjíždějí Werich, Voskovec a Ježek do USA

v roce 1942 J. Ježek umírá

- po válce se Voskovec s Werichem vracejí ale tvůrčí možnosti se neobnovují a nevytváří nic nového

- po roce 1948 Voskovec odchází do USA a živí se jako herec

- J. Werich působí jako herec a ředitel divadla ABC

- v 60 a 70 letech působí už jenom jako filmový herec a to jenom příležitostně

- vydává knihu pohádek Fimfárum

 

D34

- založeno roku 1933

- hl. osobností byl Emil František Burian (1904 – 1959)

- byl režisér, psal i prózu

- toto divadlo má charakter experimentální, zejména pracuje s netradiční scénou, světelnými efekty

- není typem autorského divadla, repertuár tvoří jednak hry světových dramatiků např. Shakespeare, Goethe, Brecht, Viktor Dyk

- recitační večery, (často milostná poezie), inscenovány romány např. Švejk

- používaly formy voice – bandu (sborové přednášení)

- tvorba tohoto divadla ukončena v roce 1941, kdy byl E. F. Burian zatčen a odvezen do koncentračního tábora

- po válce ve své tvorbě pokračuje, pokračuje ale jen krátce

- napsal soubor povídek – Osm odtamtud (z koncentračního tábora)

Žádné komentáře