Školní stránka

Čtenářský deník

Oliver Twist

Charles Dickens

Oliver Twist přišel na svět jako sirotek, jeho matka při porodu ve špitále zemře a jméno mu přidělí obec. Do svých deseti let žije v útulku pro sirotky kde je neustále týrán hladem a bitím. Obecní serbus Pan Bumble ho prodá jako pomocníka pohřebníka. V této pasáži jsou popisovány traumatizující zážitky kdy malý chlapec musí spát mezi rakvemi a je týrán starším učedníkem. Oliver se rozhodne utéct a vydá se pěšky do Londýna. Cestou se v jedné vesnici seznámí s Ferinou Lišákem, který se ho ujme a v Londýně zavede mezi zlodějský cech. Několik dní pobývá zavřený u žida Fagina, který se ho hodlá ujmout a zasvětit do řemesla. Nic netušící Oliver se vydá s dalšími mladými Faginovými kumpány do města. Kde přihlíží jak okrádají postaršího pána o hedvábný kapesník. Oliver je chycen, ale jeho vina není dokázána. Muž , který byl okraden se ho ujme, protože na muže velice zapůsobí a je mu velice blízký a povědomý. Oliver je velice zubožený a tak několik týdnů proleží v domě pana Brownlowa kde se o něj stará chůva. Když se zotaví tak ho pan Bronwlow pustí do města zaplatit účet za knihy. Před obchodem si ho všimne Nancy pomocnice Fagina a zavleče ho opět k židovi. Fagin ho pronajme svému příteli Sikesovi a ten ho přinutí se vloupat do domu za městem. Při loupeži je postřelen, Sikes ho nechá na místě činu. Ráno po loupeži se chlapec probere a doplazí se ke dveřím onoho domu kde se ho ujme paní Maylieová a její adoptovaná dcera Róza. Mezitím umírá porodní bába co rodila Olivera a těsně před smrtí paní serbusové předá přívěšek s Oliverovým pravým jménem. Zároveň do špitálu přijíždí pan Monks, nevlastní bratr Olivera a přívěšek kupuje, aby ho zničil. Nancy se o tom dozvěděla, zželelo se jí Olivera a jde do hotelu kde to poví slečně Róze. Oliver se dostane opět k panu Brownlowi a společne s paní Maylieovou a slečnou Rózou se radí jak dostat Monkse. Nancy ho udá a za to je Sikesem zabita. Zde je ukázáno jak se Sikes těžce vyrovnává s brutální vraždou které se dopustil. Pan Brownlow vypátrá Monkse a Oliver se dozvídá svoji celou historii. Jeho otec se oženil s ženou s kterou měl syna Edwarda-Monkse. Jeho žena ho nenáviděla a tak se přestěhoval na venkov kde se zamiloval do Agnes Flemingové se kterou se nikdy neoženil, ale splodily syna Olivera. Otec se ho nedočkal zemřel a odkázal mu polovinu svého majetku druhá připadla Edwardovi. Monks se chtěl dostat k celému majetkua proto chtěl zničit veškeré důkazy o Oliverově identitě, ale nakonec vše přiznává a Fagin pan Sikes a jeho banda končí na popravišti.

Žádné komentáře