Školní stránka

Čtenářský deník

Mistr Kampanus

Zikmund Winter
Román je situován do 15. – 16. století do doby po bitvě na Bílé Hoře (1620). Vypráví zde osudy posledního rektora Karlovy univerzity před její germanizací a pokatolidštěním Ferdinandem II.Ukázal zde historicky přesné všechny události nejen na Karlově univerzitě, ale i v Praze a na celém uzemí těsně před bitvou na Bílé Hoře a po ní. Zobrazuje zde hlavní události – vzpouru českých stavů, defenestraci, vlastní bitvu na BH, drancování v Praze a popravu českých pánů na Staroměstském náměstí. Zvlášť živé je vyobrazení popravy, kterou Mistr Kampanus spolu s ostatními studenty a profesory sleduje z věže Týnského kostela a po ní následuje vydání univerzity jezuitům, kterému nezabránilo ani přestoupení Kampana ke katolické víře, v naději, že touto svou obětí univerzitu zachrání. Jeho sebevražda je tedy nutným vyústěním jeho životní tragédie.
Žádné komentáře