Školní stránka

Čeští spisovatelé

Josef Škvorecký

Datum narození: 27.01.1924 

Místo narození: Náchod, Československo 

Znamení:Vodnář  

 

Životopis:

Josef Škvorecký je spisovatel prózy, poezie, esejů, překladatel a publicista.

Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v rodině bankovního úředníka a místního sokolského činovníka. Po absolvování náchodského reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovat ve válečném průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují jako nekvalifikovaný dělník. Ve volném čase hrál v náchodské jazzové kapele.

Po válce vstoupil Josef Škvorecký na pražskou lékařskou fakultu, záhy však přestoupil na studium angličtiny a filozofie na UK s perspektivou středoškolského profesora. Po studiu krátce působil jako učitel.

V roce 1951 získal Josef Škvorecký doktorát filozofie. Po promoci nastoupil dvouletou vojenskou službu u tankového praporu v Mladé. Po vojně pracoval jako nakladatelský redaktor v Odeonu, dále jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura, který spoluzakládal. V roce 1963 se stal volným spisovatelem.

Josef Škvorecký se oženil se Zdenou Salivarovou, dcerou pražského knihkupce a nakladatele, pozdější spisovatelkou a nakladatelkou.

Na počátku roku 1969 byl Josef Škvorecký předsedou redakční rady časopisu Plamen. Na přednáškovém turné po USA, když zjistil, že práce na vydání jeho románu Tankový prapor jsou zastaveny, se už domů nevrátil. Emigroval do Kanady, kde na univezitě v Torontu pracoval jako profesor v oboru literatury, divadla a filmu.

V Torontu založil Josef Škvorecký se svojí manželkou nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Zde vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů včetně vlastní tvorby. Do roku 1993 takto vydali přes dvě stě titulů.

Jako emertiní profesor žije Josef Škvorecký dále v Torontu.


Dílo Josefa Škvoreckého:

Hlavním těžištěm Škvoreckého tvorby je zobrazení reality světa jeho součastníků. Autor patří k významným českým prozaikům druhé poloviny 20. staletí jak závažností tak i rozsahem tvorby.

Próza:

Zbabělci - 1958, autorova prvotina, vystižně zobrazuje zbabělost, pseudovlastenectví a prospěchářství tzv. "slušných lidí", z nichž mnozí v době vydání knihy zabrali nejvlivnější stranické posty. Kniha byla tehdejším ÚV KSČ nakonec zakázána a znovu směla vyjít až v roce 1964.

Sedmiramenný svícen - 1964, soubor povídek s židovskými motivy
Legenda Emöke - 1963, baladický příběh o velké lásce a lidské malosti
Bassaxofon - 1967, novela

Dvě legendy - sbírka příběhů, kam patří i Legenda Emöke a Bassaxofon, s úvodním esejem o jazzu Red Music (tak se jmenovala náchodská kapela) a o jeho osudu za hitlerismu a stalinismu

Samostatnou oblast Škvoreckého tvorby představuje detektivní próza.
Série povídek o sympatickém poručíkovi Borůvkovi:
Smutek poručíka Borůvky - 1966
Hříchy pro pátera Knoxe - 1973
Konec poručíka Borůvky - vydáno v Torontu 1975
Návrat poručíka Borůvky - vydáno v Torontu 1981

Lvíče - 1969, román s detektivní zápletkou čerpající ze zážitků pražského literárního života v 60. letech
Konec nylonového věku - 1967, o změně života pražské "zlaté mládeže" po roce 1948
Hořkej svět - 1946 - 67, soubor povídek

Tankový prapor - vydáno v Torontu 1971, Danny Smiřický, hlavní hrdina románu, prochází absurditou socialistické armády. Po roce 1989 byl zfilmován.

Mirákl - vydáno v Torontu 1972, s podtitulem "politická detektivka", soustředěná k událostem 50. a 60. let včetně vraždy čihošťského faráře a průběhu reformního procesu v roce 1968

Prima sezóna - vydáno v Torontu 1975, soubor pěti novel z každodenního života válečné doby. Hlavním hrdinou je opět Danny Smiřický.

Příběh inženýra lidských duší - vydáno v Torontu 1977, autor vychází z exilových zkušeností. Danny Smiřický, nyní profesor na univerzitě, rozebírá s typickou nadsázkou pocity emigranta v cizí zemi

Scherzo capriccioso - vydáno v Torontu 1984, životopisný román o Antonínu Dvořákovi
Ze života české společnosti - 1985
Povídky tenorsaxofonisty - vydáno v Torontu 1993

Poezie:
Nezoufej! - vydáno v Mnichově 1979
Dívka z Chicaga - vydáno v Mnichově 1980
Blues libeňského plynojemu - 1992

Eseje:
Nápady čtenáře detektivek - 1965
O nich - o nás - 1968, srovnává angloamerické písemnictví s českým
Samožerbuch - vydáno v Torontu 1977, kniha vydaná se Zdenou Salivarovou
Franz Kafka, jazz a jiné marginálie - vydáno v Torontu 1988

Škvoreckého publicistika zahrnuje stovky literárních recenzí, statí a studií v zahraničních periodikách, několi set pořadů pro Hlas Ameriky. Bohatá je i jeho práce překladatelská.

V první polovině 60. let měl Josef Škvorecký značný autorský podíl na filmech, většinou detektivních:
Zločin v dívčí škole
Zločin v šantánu
Farářův konec

Žádné komentáře