Školní stránka

Čeští spisovatelé

Jaroslav Hašek

Datum narození:   /   datum úmrtí: 30.04.1883   /   03.01.1923 

Místo narození: Praha 

Znamení: Býk  

 

Životopis:

Jaroslav Hašek (30. dubna 1883 – 3. ledna 1923) byl český spisovatel, publicista a novinář. Vyučil se drogistou, absolvoval gymnasium a poté nastoupil na obchodní akademii, kterou nedokončil. Stal se zaměstnancem banky Slavia. V této době se seznámil s českými anarchisty a postupně se dostal do jejich čela.

Začal vést bohémský a tulácký život (prošel pěšky mj. Slovensko, Halič, Uhry). V této době se začal živit pouze literaturou a novinařinou a také začal mít problémy s alkoholem, které se postupem času zvětšovaly. Seznámil s Jarmilou Mayerovou, se kterou se později oženil. V roce 1907 byl krátce vězněn za svoji anarchistickou činnost.

Roku 1908 redigoval Ženský obzor, od 1910 Svět zvířat (satiristický časopis), od 1911 přispíval do Českého slova, dále pak přispíval do: Čechoslovanu, Pochodně, Humoristických listů.

V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební poměry, a vystupoval jako její kandidát. V tomto období byl spolu s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. Kischem a dalšími spoluautorem řady kabaretních vystoupení, kde byl i hlavním účinkujícím.

V roce 1915 dobrovolně narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku a s ním odešel na haličskou frontu. O úmyslu narukovat téměř nikomu neřekl, proto byl chvíli hledaný. V září 1915 se nechal zajmout a roku 1916 vstoupil do československých legií, publikoval v časopise Čechoslovan.

Přes Jugoslávii se dostal do Ruska, kde roku 1918 v Moskvě vstoupil do české sociálně demokratické strany (bolševiků). V roce 1918 vstoupil do Rudé armády, byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci aj. Co vedlo Haška k opuštění myšlenky anarchismu a přijetí socialistických myšlenek, nikde neobjasnil, na základě jeho díla lze říci, že k anarchii měl rozhodně blíže. V Rusku se znovu oženil (po návratu do Čech nebyl souzen za mnohoženství jen díky tomu, že v Rusku nebyl zrovna pořádek a neuznávaly se vzájemně různé smlouvy).

V prosinci 1920 se vrátil do Prahy, kde se vrátil ke svému bohémskému způsobu života. Mnoho historek z této doby sepsal haškův přítel Zdeněk Matěj Kuděj.

V roce 2005 byl Jaroslavu Haškovi na pražském Žižkově odhalen jezdecký pomník od Karla Nepraše.

Díla Jaroslava Haška:

Zpočátku psal především cestopisné povídky, črty a humoresky (mnohé byly zfilmovány), které publikoval časopisecky.

Základem jeho próz byly jeho skutečné zážitky, to vnáší do znalostí o jeho životě zmatek, protože není vždy jasné co je pravda a co je pouze básnická nadsázka. Hašek nenáviděl přetvářku, sentimentalitu, usedlost, ironicky reagoval na sociální verše. Dalším typickým znakem jeho tvorby je odpor k mravním a literárním konvencím.

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – román byl přeložen do 54 jazyků, několikrát zfilmován i zdramatizován, pro mnoho lidí je spojen s ilustracemi J. Lady. Postava vojáka Švejka se v Haškových povídkách objevila v r. 1902, nápad napsat knihu o dobrovolníkovi, který je lehce slabomyslný si přinesl z Ruska, kde napsal první kapitoly. Švejk je vysloužilý voják a dobrovolně se přihlásí do války, k odvodu přijíždí na vozíku, protože ho bolí kolena ... . Švejk se vyznačuje velkou snahou, doslovným plněním rozkazů, které dostane a prokládáním válečných dialogů, nejen s nadřízenými, zážitky z Prahy, které pak aplikuje na danou situaci. Švejk se plněním příkazů svým způsobem vysmívá všem autoritám a tomu co představují. Toto dílo nebylo dopsáno a ačkoliv se o to někteří autoři po Haškově smrti pokusili, nedosáhli kvalit Haška, jejich pokusy často vyznívají nepravdivě. Těžko lze říci, jak by se situace ve Švejkovi vyvíjela dál, nejpravděpodobněji by Švejk vstoupil do legií, kde by bojoval proti rudým. Toto dílo je Haškovo nejvýznamnější dílo.

Dobrý voják Švejk v zajetí
Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona – tuto stranu Hašek opravdu, spolu se svými kumpány založil. Založili ji v hospodě, pak ji zaregistrovali a dokonce Hašek někde v Praze kandidoval na starostu. Celé založení této strany a její pozdější popsání byla parodie na tehdejší politický život. Povídky a humoresky z cest
Utrpení pana Tenkráta
Galerie karikatur
Moje zpověď

Kabaretní scény a hry:
Větrný mlynář a jeho dcera

Posmrtně – většina těchto děl je sebrána z jeho rané časopické tvorby, podstatná část jich byla zfimována:
Smějeme se s J. Haškem I a II
Škola humoru
Malá zoologická zahrada
Dekameron humoru a satiry
Lidožroutská historie
Dědictví po panu Šafránkovi
Dobrodružství pana Tenkráta

Žádné komentáře